Kısa Çizgi (-) 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Kısa Çizgi (-)

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Parmağına kınadan ziyade türküler yakılan, kulağına küpe diye türküler takı—
lan güzel!

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:
Bu treni -beni sevdiklerimden ayıran aracı- görünce içim ürperiyor.Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:
baş-la-dı, oku-t-tu-Iar

Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
ara-, bekle-

İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur.
-lık, -sız, -ncı; -dır- -t-

Heceleri göstermek için kullanılır.
ba-şa-rı-sız-lık, öğ-ren-ci-ler

“Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e” anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
Ankara-Eskişehir treni 2004’te raydan çıkmıştı.

Örnek Sorular:

Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizginin kullanımı yanlıştır?

A) Konya-İstanbul tren seferi iptal edilmiş.
B)  25-03-2018’de büyük bir açılık yapıldı.
C) “Korkuluk” sözcüğünün aldığı “-lık” eki sözcüğe somut bir anlam kazandırmıştır.
D) Terzinin oğlu-bu yıl liseden mezun olan-sınavdan çok yüksek bir not almış.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Öğrenciler – Fareler ve İnsanlar- adlı kitabı okuyacak.
B) “-ma, -ış, -mak” ekleri isim fiil ekleridir.
C) Sabahları -güneşin doğduğu an- kendimi çok iyi hissederim.
D) Küçük çocuk “a-raş-tır-ma” diye heceleyebiliyordu.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi