Sayıların Yazımı Kuralları 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Sayıların Yazımı

1. Sayılar harflerle de yazılabilir:

  • Örnek: Türkçe testi yirmi sorudan oluşuyor.

Not: Saat, para tutarı, ölçü, istatistiksel verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:  • örnek: 1530’da, 2.500 lira, 35 kilogram…

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

  • Örnek: Otobüste altmış beş yolcu vardı.

3. Tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında romen rakamları kullanılır:

  • Örnek: Sultan II. Mahmud, ilköğretimi zorunlu hâle getirmiştir.

4. Sıra sayıları yazıyla veya rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:

  • Örnek: Kitabınızın 28’inci sayfasındaki metni okuyun.

Not: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz:

  • Örnek: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci

5. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

  • Örnek: Düzenlenen yarışma için beşer kişi seçildi.

6. Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır:

  • Örnek: Ayşe, bahçede arkadaşlarıyla beştaş oynuyor.

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?A) Sınavlar her gün 09.30’da başlayacakmış.
B) 2’şer soru daha çözüp öyle çıkın, dedi.
C) Seneye 7’inci sınıfta okuyacağım.
D) Onsekiz aydır yurt dışında yaşıyormuş.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Geçen hafta dedemin seksenyedinci yaş gününü kutladık.
B) Arasıra karşı evin penceresini kontrol etmekten kendimi alamıyorum.
C) Küçükken birdir bir oynamak için hafta sonlarını iple çekerdim.
D) Yarışmaya katılan herkese 5’er kalem hediye ettiler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi