Nokta (.) Kullanıldığı Yerler 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Nokta ( . )

Cümlenin sonuna konur:

 • Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir.

Bazı kısaltmaların sonuna konur: • Prof. Dr. Berna Hanım, yarın sabah yurt dışına gidecek.

Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

 • 5. (beşinci), 18. (on sekizinci)

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur.

 • 1. 2 ve 3. soruları yanıtlayınız.

Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

 • Fiilimsiler üçe ayrılır.
 • 1. İsim Fiil
  2. Sıfat Fiil
  3. Zarf Fiil

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

 • 17.06.2015’te önemli bir toplantı yapılmıştı.

Not: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.

 • örnek: 23 Ocak 1998 (doğrusu) 23.01.1998 (yanlış)

Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

 • Tren, 10.05’te hareket edecekmiş.

Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

 • Şevket Rado, Eşref Saat, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2011.

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: • 55.000

Örnek Sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu zamana kadar beni neden aramadın.
B) Yarın toplantı 12.30’da başlayacak.
C) Mezuniyetimiz 09.09.2008’de yapıldı.
D) 19. y da yaşamış şairlerimiz toplumsal sorunlara da değinmiştir.


1. 19.02.1999’da açılmış bu alışveriş merkezi.
2. Yarın için Doç. Dr. Duygu Mutlu’dan randevu aldım.
3. Filmi izlerken televizyon bozulmasın mı birden.
4. UEFA maçı bu akşam 21 .45’te başlayacak.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A)1    B)2    C)3    D)4

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi