Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi 5. Sınıf


Kategoriler: 5. Sınıf Matematik, Matematik

Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Video

Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Ders Notları

1. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

2. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Çözümlü Sorular] }

* Kalanlı bir bölme işleminde bölüneni bulurken önce bölen ile bölümü çarparız. Elde ettiğimiz çarpıma kalanı ekleriz.
Bölünen = (Bölen x Bölüm) + Kalan
* Kalansız bir bölme işleminde böleni, bölüneni bölüme bölerek bulabiliriz.
Bölen = Bölünen : Bölüm

Soru: 6, 9, 0, 2, 5 rakamlarıyla oluşturulabileceği beş basamaklı en büyük sayı ile her bir rakamın kullanılması ile oluşan beş basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 176915    B) 189419
C) 93 951    D) 196 519

Soru: Açlık çeken ülkeler için düzenlenen yardım kampanyası için 5A sınıfı 212813, 5B sınıfı ise 5A sınıfından 35646 daha fazla topladı. 5B sınıfı yardım kampanyası için kaç lira toplamıştır?
A) 1925     B) 2870
C) 2484    D) 4824

Soru: Bir tiyatro oyununu birinci ay 6095, ikinci ay ise birinci aydan 185 kişi fazla izledi. Bu tiyatro oyununu iki ayda toplam kaç kişi izlemiştir?
A) 12 375     B) 12 385
C) 11 375     D) 12 380

Soru: Markette cumartesi günü 5123, pazar günü 4281 yumurta satıldı. Markette iki günde toplam kaç yumurta satılmıştır?
A) 9404     B) 7892
C) 8404     D) 4049

Örnek Soru: Bir ekmek fırını, ürettiği 9297 adet ekmeğin 4126 adetini bakkallara dağıttı. Buna göre fırında kaç tane ekmek kaldı?
Örnek Soru: Bir çiftçi, ürettiği 52 305 kg patatesin 9413 kg'ını tüccara satmıştır. Buna göre çiftçinin kaç kilogram patatesi kalmıştır?
Çözüm: Bu problemin çözümü için 52 305`den 9413'ü çıkarmalıyız. Birler basamağında 5'ten 3 çıktı, 5 - 3 = 2'dir. Onlar basamağında 0'dan 1 çıkmaz, yüzler basamağından bir yüzlük alırız. Bu 10 onluk eder, 10 + 0 =10'dur. 10 - 1 = 9'dur. 9'u, farkın, onlar basamağına yazarız. Yüzler basamağında 3'ten 1 tane almıştık. 2'den 4 çıkmaz. Binler basamağından bir binlik alırız. Bu 10 yüzlük eder. 10 + 2 :12 olur. 12 - 4 = 8'dir. 8'i farkın, yüzler basamağına yazarız. Binler basamağında 2'den 1 almıştık. 1'den 9 çıkmaz. On binler basamağından bir on binlik alırız. Bu 10 tane binlik yapar. 10 +1 = 11 olur. 11 - 9 = 2 olur. 2'yi farkın, binler basamağına yazarız. On binler basamağından 1 almıştık. 5 - 1 = 4 kalır. Bunu da farkın, on binler basamağına yazarız.
Örnek Soru: Bir cam fabrikasında 140 000 tane çay ve su bardağı üretildi. Üretilen bardakların 96 560 tanesi çay bardağı olduğuna göre fabrikada kaç tane su bardağı üretilmiştir?b
Soru: Burcu Hanım, 3 yıl önce aldığı otomobili ile irinci yıl 12 824 km yol gitmiştir. İkinci yıl 8924 km ve üçüncü yıl ise 7822 km yol gitmiştir. Burcu Hanım, otomobili ile üç yılda kaç kilometre yol gitmiştir?
A) 29 802 B) 29 570
C) 24 570 D) 23 254


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar