Yakın Anlamlı Sözcükler 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Sözcükte Anlam, Türkçe

Yazılışları farklı olan, anlamca aynı gibi göründüğü hâlde aralarında anlam ayrımı bulanan sözcüklerdir.

Örnek

yalan <–> yanlış
korkak <–> çekingen
uğraşmak <–> didinmek
küsmek <–> gücenmek

Önemli Bilgi: Yakın anlamlılıkta belirleyici olan, sözcüklerin cümledeki kullanımıdır.

Örnekler

  • Tezgahtaki karpuzlardan iki tane seçti.
  • Yemekten iki tabak da sana ayırdık.

Altı çizili sözcükler birbirlerinin yerine kullanılamaz ama yakın anlamlıdır.] }

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Aile terbiyesi görmüş, temiz biri olduğu belliydi.
B) Hayatta pek çok acıyı tattığı için erken yaşlanmıştı.
C) Çevremdekileri bana karşı doldurduğunu çok geç anladım.
D) Yaptıklarımdan dolayı bana çok kızgın olduğunu söyledi.

Soru: l. Otobüste boş koltuk bulamayınca ayakta kaldı.
II. Bakanlık, boş kadrolara atama yapılacağını açıkladı.
lII. Yarın sabah boşum, birlikte vakit geçirebiliriz.
lV. Bir oda boş, diğer odalarda eşyalar var.
"Boş" sözcüğü, numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru: Zeynep'in cümlesindeki "bitmek" sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Böyle harcarsan paran tabii ki kısa sürede biter.
B) Tarlada biten yabani otların hepsini elleriyle yoldu.
C) Maç boyunca sürekli koşan oyuncu artık bitmişti.
D) Gözetmen, sürenin bittiğini söyleyip kâğıtlarımızı aldı.

Soru: Bedri Rahmi Eyüboğlu içinde türlü yemişler biten bir bahçeydi. Her şeyden önce ressamdı. Şiir sanatında tam bir ustaydı. Büyük yazarlara taş çıkartacak yazılar yazardı.
Bu cümledeki altı çizili sözle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Çok sayıda eser vermesi
B) Farklı sanat dallarında eser vermesi
C) Diğer sanatçılara örnek olması
D) Dünyaca tanınması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar