Soru: I. Soğanın kokusu mutfağı kaplamıştı.
ll. Gördüğüm rüyanın etkisinde kalmıştım.
lll. Büyük bir kalabalık, meydanda toplanmıştı.
IV. Adam, çok yüksek sesle konuşuyordu.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) l. cümlede “koku” sözcüğü somut anlamda kullanılmıştır.
B) ll. cümlede “rüya” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır.
C) lll. cümlede “büyük” sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır.
D) IV. cümlede “yüksek” sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır.

Soru: Mecaz anlam, bir sözcüğün ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır. Örneğin “derin” sözcüğü, “Bilgisayar konusunda derin bir bilgisi vardı.” cümlesinde “ayrıntılı” anlamı kazanarak gerçek anlamının dışına çıkmıştır.
Bu parçaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gerçek anlamının dışına çıkmıştır?
A) Hayatta bazı kapıları açmaya paranın gücü yetmez.
F) Kadınlı erkekli bir insan sili, Kızılay’a doğru akıyordu.
C) Karadeniz’in zengin bitki örtüsü görülmeye değerdir.
D) Böyle uyuşuk insanlar, senin çalışmana da engel olur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar