Cümle Tamamlama 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Cümlede Anlam, Türkçe

CÜMLE TAMAMLAMA

Bir cümlede boş bırakılan yerin uygun sözcük ya da söz gruplarıyla tamamlanabilmesi için cümledeki anlamsal bütünlüğe dikkat edilmelidir. Cümlede anlatılan düşünce ile tamamlanması gereken kısmın anlamca aynı doğrultuda olmasına, ifadelerin çelişmemesine dikkat edilmelidir.

Örnek: Derya, sır tutmayı asla beceremeyen, ……Bu cümlede boş bırakılan yer “ağzında bakla ıslanmayan biridir.” deyimiyle tamamlanabilir.

Örnek Sorular:

Çağatay: İyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur çünkü

Çağatay’ın cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) iyi bir dost bulmak zordur.
B) dostluklar karşılıklı hoşgörüye dayanır.
C) iyi ve kötü günde yanımızda olandır dost.
D) gerçek dost; kişinin iyi yönlerini, hatalarını ona gösterir.


“Pek çok sanatçının yarınlara ulaşamamasının nedeni ….. cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) özgünlükten yoksun olmasıdır.
B) nitelikli eser üretememesidir.
C) kalıcılığın önemine inanmasıdır.
D) ele aldığı konuları iyi işleyememesidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi