Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Sözcükte Anlam, Türkçe

Anlamca birbirinin tersi olan, birbiriyle çelişen sözcüklerdir.

Önemli Bilgi: Bir sözcüğün zıddı cümleden cümleye farklılık gösterebilir.

Örnekler

  • Açık pencerenin önüne iki kuş kondu.
    –› Bu cümledeki “açık” sözcüğünün zıddı “kapalı“dır.
  • Üzerinde açık mavi bir kıyafet vardı.
    –› Bu cümledeki “açık” sözcüğünün zıddı “koyu“dur.

Karıştırmayalım: Olumsuzluk ve zıtlık birbiriyle karıştırılmamalıdır. Olumsuzlukta sözcüğün kendisi değişmez, sadece ek alır. Zıtlıkta ise sözcük değişmek zorundadır.

Örnekler

  • akıllı –> akılsız (Sözcük değişmedi, olumsuz)
  • akıllı –> deli (Sözcük değişti, zıt)
  •  kazanmak –> kazanmamak (Sözcük değişmedi, olumsuz)
  • kazanmak –> kaybetmek (Sözcük değişti, zıt)

Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirinin zıddı değildir?
A) Soğuk bir kış gününde sıcak bir salebin tadına doyum olmaz.
B) Yokuşta zorlanan dağcılar, inişte biraz rahat etti.
C) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, derdi dedem.
D) Yaptığı her işten iyi para kazandı ama kötü harcadı.

Çözüm: “A, B ve C” seçeneklerindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirinin zıddıdır. “D” seçeneğinde ise “iyi” sözcüğü “çok” anlamında, “kötü” sözcüğü de “çok” anlamında kullanılmıştır. Normal şartlarda zıt anlamlı olan “iyi ve kötü” sözcükleri, bu cümlede aynı anlama gelecek şekilde kullanıldığı için zıt değildir. Doğru cevap “D” seçeneğidir.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yolla oluşturulmuş bir ikilemeye yer verilmiştir?
A) Yamaçtaki eğri büğrü yolda yürüyorduk.
B) Yarım yamalak birTürkçeyIe konuşuyordu.
C) Merdivende paldır küldür yere düştü.
D) Projeyle ilgili ufak tefek pürüzleri hallettik.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar