Soru: Aşağıdaki cümlelerin anlam ilişkilerini (sebep – sonuç, amaç – sonuç, koşul – sonuç, karşılaştırma) belirleyip yay ayraç içinde boş bırakılan yerlere yazınız.
Yeni filmini tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. (……….)
Yunuslar, diğer balıklara göre daha duygusal bir yapıya sahiptir. (……….)
İnsanlarla iyi bir İletişim kurmak istiyorsan dinlemeyi öğrenmelisin. (……….)
Pekmez yapalım diye dedemin bağından bolca üzüm toplamıştık. (……….)
Akşama kadar yağmur yağdığından dışarı adım atamadık.  (……….)
Araba kullanabilmek için öncelikle ehliyet alman gerekiyor. (……….)
Son iki ayda büyük felaketler yaşayan adam üzüntüden zayıfladı. (……….)
Senin yanında olacağım ama sözümden çıkmayacaksın.  (……….)

Soru: Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini ya da ifade ettiği duyguyu belirleyip boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
“Fırtınaya bakılırsa balıkçılar zor durumda olmalı.” cümlesi …….. bildirmektedir.
“Tut ki ağaçlar erkenden çiçek açtı.” cümlesinde …………… söz konusudur.
“Keşke daha kalın bir şeyler giyseydim.” cümlesinde ……………. duygusu vardır.
“Hasta olduğumda beni hiç aramadın.” cümlesinde ……………… anlamı bulunmaktadır.
“Koskoca kentte iki tane hastane var.” cümlesinde …………. söz konusudur.
“Sen yarışmayı kesinlikle kazanamazsın.” cümlesinde …………… anlamı vardır.
“Bahçeye gül ve menekşe de diksem mi acaba?” cümlesi ………… bildirmektedir.
“Kendini geliştirmek için daha çok okumalısın.” cümlesinde ………….. söz konusudur.

Soru:  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatıma başvurulmuştur?
A) Toprakla uğraşmak insana huzur veriyor diye söylemişti.
B) Okuma kampanyasının çok yararlı olacağını bana söylemişti.
C) Yatırımların artırılmasıyla şirketin rahatlayacağını dile getirdi.
D) Doktorlar, zeytinyağının sağlıklı olduğunu sürekli belirtiyor.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Ceren’in cümlesiyle çelişmektedir?
A) İnsanlar, müzik aracılığıyla ortak duygu ve düşüncelere sahip olabilir.
B) Toplumların müzik anlayışı hiçbir zaman birbiriyle uyuşmaz.
C) Müzik diğer sanatlar gibi evrensel bir nitelik taşımaktadır.
D) Müziğin kolları, tüm insanları kucaklayabilecek kadar büyüktür.

Soru:
I. Kadınlar toplanıp Ayten Hanım’a hoş geldine gitmişlerdi.
II. İşimiz gücümüz yok bir de onun keyfini bekliyoruz.
III. Saatlerce yürü babam yürü dağın zirvesine ulaşamadık.
IV. Annem giderken yaramazlık yapmayın diye tembih etmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm kalıplaşmış cümleye örnek verilemez?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar