Uzun çizgi (—) ve Eğik Çizgi (/) 8.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

Uzun çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir:

  • Gömleklerle ayakkabıları sararken ilave etti:
  • — İyi adamsın, doğrusu.

Örnek Soru:Konuşma çizgisi: Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
İki nokta: Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.
Üç nokta: Kavramlar açıklanırken ya da tanımlanırken kullanılır.
Noktalı virgül: Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır.

Yukarıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin görevi doğru verilmiştir?

A) Konuşma çizgisi
B) İki nokta
C) Üç nokta
D) Noktalı virgül

Eğik çizgi (/)

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.

  • Üç derdim var birbirinden seçilmez / Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

  • Özgün Sitesi No.: 6/6 Kartal/İstanbul

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

  • 25/03/2014

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.  • -a /-e, —an /—en, —lık /—lik, —madan /-meden

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangisi eğik çizginin kullanım yerlerinden biri değildir?

A) Yan yana yazılan dizeler arasında kullanılır.
B) Rakamla belirtilen tarihlerin yazımında kullanılır.
C) Ara söz ve ara cümleleri göstermek için kullanılır.
D) Eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi