Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Polinomlar

İki Polinomun Eşitliği Soruları ve Çözümleri] }

Aynı dereceli iki polinomun, eşit dereceli terimlerinin katsayıları eşit ise bu iki polinoma eşit polinomlar denir. P(x) ve Q(x) aynı dereceden iki polinom olsun. P(x) ve Q(x) polinomlarında eşit dereceli terimlerin katsayıları karşılıklı olarak birbirine eşit ise bu iki polinom birbirine eşittir.

Örnek P(x) = 4x5 + 3x2 - 3
Q(x) = (m-2)x+ (n +2)x5+(p-1)x2+ k+2
P(x) = Q(x) olduğuna göre, m + n + p + k toplamını bulunuz.
Çözüm: Dereceler eşit olmalı, bu yüzden Q(x) polinomunda x6 lı terim olmamalıdır.
m-2=0 ise m=2 dir.
n+2=4 ise n=2 dir.
p-1=3 ise p=4 tür.
k+2=-3 ise =-5 tir.
m+n+p+k=2+2+4-5=3 olur.

Örnek: P(x)=(a-3)x4+(b+4)x2+a-b polinomu sabit polinom olduğuna göre, P(x) polinomunu bulunuz. Sabit polinomda, değişken bulunmayacağından değişkenli terimlerin katsayıları 0 olmalıdır.
Çözüm: a-3=0, a=3 ve b+4=0 ise b=-4
Bu durumda P(x)=3-(-4)=-12 olur.

Örnek: P(x)=(a-2)x4-(b-3)x3+(c-1)x+d+4
polinomu sıfır polinomu olduğuna göre, a + b + c + d toplamı kaçtır?
Çözüm: Tüm terimlerin katsayıları 0 olmalıdır. Buna göre,
a-2=0 ise a=2 dir.
b-3=0 ise b=3 tür.
c-1=0 ise c=1 dir.
d+4=0 ise d=-4 tür.
a+b+c+d=2+3+1+(-4)=2 0lur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar