Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi

Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi

Kategoriler: Matematik

Bir P(x) polinomunda kuvveti en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, en büyük kuvvete de polinomun derecesi denir. Polinomun derecesi der[P(x)] şeklinde gösterilir.Örneğin, P(x) = 7.x^4 + 12.x^2 + 17.x – 16 polinomunun baş katsayısı 7, derecesi ise 4 tür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi