Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi

Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi

Bir P(x) polinomunda kuvveti en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, en büyük kuvvete de polinomun derecesi denir. Polinomun derecesi der[P(x)] şeklinde gösterilir.Örneğin, P(x) = 7.x^4 + 12.x^2 + 17.x – 16 polinomunun baş katsayısı 7, derecesi ise 4 tür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi