Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi


Kategoriler: Matematik
Bir polinomun baş katsayısı ve derecesi

Bir P(x) polinomunda kuvveti en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, en büyük kuvvete de polinomun derecesi denir. Polinomun derecesi der[P(x)] şeklinde gösterilir.Örneğin, P(x) = 7.x^4 + 12.x^2 + 17.x – 16 polinomunun baş katsayısı 7, derecesi ise 4 tür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi