Bir polinomun derecesi, baş katsayısı ve sabit terimi

Bir polinomun derecesi, baş katsayısı ve sabit terimi

Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Polinomlar

Örneğin, P(x) = 7.x4 + 12.x2 + 17.x – 16 polinomunun baş katsayısı 7, derecesi ise 4 tür.Bir P(x) polinomunda kuvveti en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, en büyük kuvvete de polinomun derecesi denir. Polinomun derecesi der[P(x)] şeklinde gösterilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi