Tales Teoremleri

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Üçgenler, Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Birinci Tales Teoremi

Örnek:

İkinci Tales Teoremi

Örnek:

Örnek:

Örnek:] }

Birbirine paralel olan üç veya daha fazla doğru, kendilerini kesen doğrular üzerinde, uzunlukları karşılıklı olarak orantılı doğru parçaları ayırır. Bu teoreme 1.Tales teoremi denir. Kesişen iki doğru, paralel iki doğru ile kesilirse, oluşan iki üçgenin karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olur. Bu teoreme 2. Tales teoremi denir. K noktasında kesişen AD ve BC doğruları birbirine paralel olan d1 ve d2 doğruları ile kesildiğinde ABK ve DCK üçgenleri oluşur. Bu üçgenlerin karşılıklı kenarları arasında, eşitliği yazılabilir.
Soru: Yukarıdaki nehir üzerinde yapılan ölçümler metre cinsinden şekil üzerinde verilmiştir. Buna göre, nehrin genişliği |AB| kaç metredir?
Soru: Göz hizası yerden 2 m yukarıda olan Hasan, 3 m çapındaki bir kuyunun 1,5 m uzağındaki A noktasından durduğunda, kuyunun tabanındaki D noktasını ancak görebiliyor. Buna göre, kuyunun derinliği kaç metredir?
Soru: Ahmet 2,4 m boyundaki ağaçtan 5 m uzakta bulunan elektrik direğinin boyunu ölçmek istemektedir. Göz hizası yerden 1,6 m yukarıda olan Ahmet, elektrik direğinden 7 m, ağaçtan 2 m uzakta durduğunda direkteki lambadan gelen ışığı ancak görebilmektedir. Buna göre, elektrik direğinin boyu kaç metredir?
Soru: Bir masanın üzerindeki A noktasından karşısındaki duvarın C noktasına, masanın ayağının yere değdiği B noktasından duvarın en üst noktası olan D noktasına birer ip çekilmiştir. Masanın yüksekliği 120 cm ve iplerin kesişme noktasının yere uzaklığı 80 cm olduğuna göre, duvarın yüksekliği kaç cm dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar