Bire Bir ve Örten Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Fonksiyonlar 10. Sınıf, Matematik

Bire Bir Fonksiyon

Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü diğer elemanların görüntülerinden farklı ise o fonksiyona bire bir fonksiyon denir ve “f fonksiyonu 1 -1 dir” şeklinde ifade edilir.

Örten Fonksiyon

Yatay Doğru Testi

Bir fonksiyonun grafiği üzerinde x – eksenine paralel çizilen her doğru grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa grafik 1 : 1 fonksiyon grafiğidir.

Bir fonksiyonun değer kümesi elemanları için x – eksenine paralel çizilen her doğru fonksiyonunun grafiğini en az bir noktada kesiyorsa grafik örten fonksiyon grafiğidir.

Bire Bir ve Örten Fonksiyon Soruları ve Çözümleri] }

Yatay Doğru Testi: x eksenine (tanım kümesine) paralel çizilecek doğruların tamamı grafiği birden fazla noktada kesmiyorsa fonksiyon bire birdir. Değer kümesinin her y elemanı için x eksenine paralel çizilen tüm doğrular fonksiyonun grafiğini en az bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon örtendir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar