Analitik düzlemde bölgeler

Analitik düzlemde bölgeler

Koordinat sistemini oluşturan ve dik kesişen x ve y eksenleri analitik düzlem üzerinde 4 bölge meydana getirirler. Bu bölgeler saat yönünün tersine doğru 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ve 4. bölge olarak adlandırılırlar.bolgeler

Yukarıdaki şekilde de verildiği gibi bileşenleri A(x, y) olan bir nokta,

  • x ve y pozitif ise 1. bölgede,
  • x negatif ve y pozitif ise 2. bölgede,
  • x ve y her ikisi de negatif ise 3. bölge,
  • x pozitif ve y negatif ise 4. bölgededir.

Dik koordinat sisteminde bölgeler çözümlü örneklerTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi