Polinomlarda Toplama ve Çıkarma İşlemi 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Polinomlar

Toplama İşlemi

Polinomlarda toplama işlemi yapılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır.

Çıkarma İşlemi

Polinomlarda çıkarma işlemi yapılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında çıkarılır.

Polinomlarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Soruları ve Çözümleri] }

ÖRNEK: Küp şeklinde bir kutunun bir yüzünün alanı P(x) = x3 + 4x2 -1 denklemiyle bulunmaktadır. Buna göre, bu küpün tüm alanını bulalım.
Çözüm: P(x) = x3 + 4x2 - 1 denklemi küpün bir yüzünün alanı ise küpün altı yüzü olduğuna göre,
toplam alan = G. (x3 + 4x2 - 1)
toplam alan = 6x3 + 24x2 - 6 bulunur.

ÖRNEK: P(x)=x3-4x+2 ve Q(x)=2x3+6x-1 polinomları için aşağıdaki istenilen cebirsel işlemleri yapalım.
a) P(x) + Q(x)
b) 3P(x) + 2Q(x)
Çözüm:
a) P(x) + Q(x) = x3 - 4x +2 +2x3 + 6x -1
P(x) + Q(x) = 3x3 +2x + 1
b) 3P(x) + 2Q(x) = 3(x3 - 4x + 2) + 2 (2x3 + 6x - 1)
3P(x) + 2Q(x) = 3x3 -12x + 6 + 4x3 +12x-2
3P(x) + 2Q(x) = 7x3 + 4

Örnek: P(x) = 3x3 + 4x2 + 1
Q(x) = x - 1
olduğuna göre,
a) P(x) + Q(x) toplamını bulunuz.
b) P(x) . Q(x) çarpımını bulunuz.
c) P(x) polinomunu Q(x) polinomuna bölümünden bölüm ve kalanı bulunuz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar