Birim fonksiyon tanımı

Birim fonksiyon tanımı

f : A → A fonksiyonunda f(x) = x ise f fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Başka bir ifadeyle tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü kendisine eşittir.
Birim fonksiyon Ι(x) = x biçiminde de gösterilir.f birim fonksiyon ise,

f(3) = 3, f(-2) = -2, f(2) = 2 olur.

birim-fonksiyonTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi