Doğrusal Fonksiyonlarla Modellenebilen Günlük Hayat Durumları 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Fonksiyonlar 10. Sınıf, Matematik

örnek:

örnek:

örnek:] }

Soru: Bir hava tahmin uygulamasŽınŽın bir haftalŽık sürede bir yerleöim yerindeki sıcaklık ve hissedilen sıcaklık verileri i 42. öekildeki tabloda verilmiötir.
a. Tablodaki verileri birinci bileöenleri sŽıcaklŽığıŽ, ikinci bileöenleri de hissedilen sŽıcaklŽığıŽ gösterecek sıŽralıŽ ikililerin kümesi öeklinde yazıŽnıŽz.
b. Bu iliökinin grafiğini çiziniz ve grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadıŽğŽınŽı açıŽklayıŽnıŽz.

f ilişkisinin tanŽm kümesindeki elemanlardan i 41. şekil u deki grafiğine düşey doğrular çizilirse (yeşil kesik çizgi ile gösterilen doğrular) her bir dikey doğru, grafiği yalnŽızca bir noktada keser. Yani, f yi oluşturan sŽıraılŽ ikililerin birinci bileşenleri birbirinden farklŽıdŽır. Bu durum bize, f nin tanıŽm kümesindeki her bir elemanŽın yalnŽız bir elemanla eşlendiğini gösterir. O halde f bir fonksiyon belirtir.
Burada olduğu gibi dikey doğrularŽ kullanarak verilen bir sŽıralıŽ ikililer kümesinin fonksiyon olup olmadıŽğıŽnŽı belirleme iölemine dikey (düöey) doğru testi denir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar