Soru: 25 kuruşluk ve 50 kuruşlukların bulunduğu bir kumbarada 20 tane madeni para vardır. Kumbaradaki paraların toplam tutarı 7 TL olduğuna göre, 25 kuruşlukların sayısı kaçtır?

Soru: Bir lokantada 60 tane kaşık 100 tane çatal vardır. Her müşteriye bir çatal ve bir kaşık verildiğinde kalanlardan biri, diğerinin 2 katı oluyor. Buna göre, lokantada kaç müşteri vardır?

Soru: Her sorunun işaretlenmesi zorunlu olan bir test sınavında her doğru yanıt için 3 puan verilmekte, her yanlış yanıt için 1 puan silinmektedir. Sınavda sorulan 20 sorudan 44 puan alan bir öğrenci kaç soruya doğru yanıt vermiştir?

Soru: Tavukların ve koyunların olduğu bir çiftlikte toplam 25 hayvan vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayısı 70 olduğuna göre, çiftlikte kaç koyun vardır?

Soru: 2. Tavukların ve ineklerin olduğu bir çiftlikte toplam 16 hayvan vardır. Tavukların ayak sayısı, ineklerin ayak sayısından 8 fazla olduğuna göre, çiftlikte kaç tavuk vardır?

Soru: Bir pansiyondaki 21 odanın bir kısmı 2 yataklı, bir kısmı 3 yataklıdır. Bu pansiyondaki toplam yatak sayısı 48 olduğuna göre, 2 yataklı oda sayısı kaçtır?

Soru: Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp, ikişer ikişer inen bir kişinin inerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından 7 fazladır. Buna göre, merdiven kaç basamaklıdır?

Soru: Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 6 fazladır. Buna göre, çıkarken ve inerken toplamda kaç adım atmıştır?

Soru: Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2 şer kişi oturunca 7 kişi ayakta kalıyor, 3 er kişi oturunca 3 sıra boş kalıyor. Buna göre, sınıftaki sıra sayısı kaçtır?

Soru: Bir lokantada müşteriler masalara beşer beşer oturunca 4 müşteri, dörder dörder oturunca 15 müşteri ayakta kalıyor. Buna göre, lokantada kaç müşteri vardır?

Soru: Esra, bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1). sırada, sondan (3n +3). sıradadır. Kuyrukta 31 kişi olduğuna göre, Esra’nın arkasında kaç kişi vardır?

Soru: Eylül, sınıf listesinde baştan 11. , Akın ise sondan 14. sıradadır. Akın ile Eylül arasında 3 kişi olduğuna göre, bu sınıfta en az kaç kişi vardır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar