Soru: Bir yemekte erkeklerin sayısı, bayanların sayısının 2 katından 3 fazladır. Yemekte 27 kişi olduğuna göre, erkeklerin sayısı kaçtır?

Soru: Tuba’nın parası, Gül’ün parasının 4 katıdır.Tuba, Gül’e 200 TL verirse, Tuba’nın parası, Gül’ün parasının 2 katı oluyor. Buna göre, Tuba’nın başlangıçtaki parası kaç TL dır?

Soru: Davut ve Özkan birlikte bir duvarı boyuyorlar. Davut, Özkan’ın 2 katı kadar duvar boyamıştır. Eğer Davut 6 m2 daha az, Özkan 6 m2 daha fazla duvar boyasaydı, ikisinin de yaptığı iş miktarı eşit olacaktı. Buna göre, toplamda kaç m2 duvar boyanmıştır?

Soru: Said’in parası, Burhan’ın parasının 2 katıdır. Said, Burhan’a 13 TL verirse paraları eşit oluyor. Buna göre, Said’in başlangıçta kaç TL vardır?

Soru: Ümit’in bilyelerinin sayısı, Hamdi’nin bilyelerinin sayısının 3 katıdır. Ümit bilyelerinin 10 tanesini Hamdi’ye verince ikisinin bilyeleri eşit oluyor. Buna göre, Ümit’in başlangıçta kaç bilyesi vardır?

Soru: Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının 3 katıdır. Sınıfa 12 kız öğrenci gelir, sınıftan 6 erkek öğrenci giderse kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşitleneceğine göre, sınıf mevcudu kaçtır?

Soru: 24 yolcusu bulunan bir otobüsten 4 erkek, 2 bayan inince, bayanların sayısı, erkeklerin sayısının iki katı oluyor. Buna göre, ilk durumda otobüste kaç bayan vardır?

Soru: Bir otobüsteki erkeklerin sayısı, bayanların sayısından 5 fazladır. Otobüse 3 evli çift biniyor ve otobüsten 2 bayan iniyor. Son durumda erkeklerin sayısı, bayanların sayısının 2 katı olduğuna göre, otobüste başlangıçta kaç bayan yolcu vardı?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar