Özel Dörtgenler 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Dörtgenler ve Çokgenler, Matematik

Bu konuda 10. Sınıf Özel Dörtgenler özeti yer almaktadır. Ayrıntılı ders notu, videolar ve soru çözümleri için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.Yamuk ve Özellikleri – Yamuğun Alanıİkizkenar Yamuk ve Özellikleri

Dik Yamuk ve Özellikleri

Yamuğun AlanıParalelkenar ve Özellikleri – Paralelkenarın Alanı

Paralelkenarın Alanı

Eşkenar Dörtgen ve Özellikleri – Eşkenar Dörtgenin Alanı

Eşkenar Dörtgenin AlanıDikdörtgen ve Özellikleri – Dikdörtgenin Alanı

Dikdörtgenin Alanı

Kare ve Özellikleri – Karenin Alanı

Karenin Alanı

Deltoid ve ÖzellikleriDeltoidin Alanı

Özel Dörtgenler Şenol Hoca

Yamuk: Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. [AB] // [DC] olduğundan ABCD bir yamuklur. Yamukla, paralelkenarlar arasında kalan iki açı bütünlerdir. Yani x + y = 1500 ve z +t = 180° dir. Bütünler köşelerden çizilen açıortaylar orta taban üzerinde dik kesişirler. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Yan kenarlardan biri yamuğun tabanına dik olan yamuğa dik yamuk denir. ABCD dik yamuğunda köşegenler dik ise
h2 = a . c (öklit teoreminden)
i) [AB] // [CD] ve [AD] // [BC] dir.
ii) [AB] = [CD] = a ve[BC] = [AD] = b
ııı) m(Â) = m(C) = x
m(B) = m(D) = y
x + y = 1800

Paralelkenar: Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar
|AE| = |CE| ve |DE| = |BE|
ABCD paralelkenarında
|AE|=|EB|
|BF|=|CF|
|AC| ve |BD| köşegen
|AK| = |KM| = |CM| = 2k
|KL| = |LM| = k
Paralelkenarda ardışık köşelerin açıortayları diktir. ABCD paralelkenarında [AK], [DL], [BM] ve [CN] birbirine paralel ve
|AK| + |CN| = |DL|+ |BM|
dir. ABCD paralelkenarında |AC| köşegeni |DE| = |AC| ve
|BF| dik |AC| ise |AE| = c dir.

Eşkenar Dörtgen: Kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. ABCD eşkenar dörtgen
|AB| = |BC| = |DC| = |DA|
m(A) = m(C) = x
m(B) = m(D) = y
x + y = 1800
ABCD eşkenar dörtgen, Köşegenleri açıortaydır. Köşegenleri birbirini ortalar. Köşegenleri dik kesişir. Paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.

Dikdörtgen: Karşılıklı kenarları eşit ve açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.
ABCD dikdörtgen
|AB| = |DC| = a birim
|BC| = |AD| = b birim
Ç(ABCD) = 2 (a + b)
A(ABCD) = a.b
ABCD dikdörtgen, [AC] ve [BD] köşegen Köşegenler birbirini ortalar. Köşegen uzunlukları eşittir |AC| = |BD|

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi