Sayma ve Olasılık Testleri

Fonksiyonlar Testleri

Polinomlar Testleri

İkinci Dereceden Denklemler Testleri

Dörtgenler ve Çokgenler Testleri

Katı Cisimler Testleri

Soru: Yukarıda verilen çemberin üzerindeki 9 nokta ile elde edilebilecek çokgenlerden rastgele biri seçiliyor. Buna göre, seçilen çokgenin kenar sayısının en az altı olma olasılığı kaçtır?
A) 45 B) 35 C) 25 D) 23 E) 22

Soru: (x3 + 2/x)8 ifadesi x’in azalan kuvvetlerine göre açıldığında, x4 lü terimin katsayısı kaçtır?
A) 1808 B) 1792 C)1774 D)1740 E)1730

Soru: Aşağıda verilen görsel, Hayyam üçgenin tüm elemanlarının 2 ile çarpılmış şeklidir. Bu görsel (n+3). satıra kadar devam ettiriliyor. Buna göre, yeşil ile boyalı bölgedeki elemanların toplamı aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilebilir?
A) n2+3n+2 B) n2+5n+6 C) n2+7n+12 D) n2+9n+20 E) n2+11n+30

Soru: Alper Öğretmen, derste öğrencilerine aşağıda verilen etkinliği yaptırıyor.
* Birinci öğrenci tahtaya 2 ve 4 yazarak bu sayıları çarpıyor. İkinci öğrenci tahtaya 4 ve 8 yazarak bu sayıları çarpıyor. Bu şekilde sırası gelen her öğrenci sırası gelen ardışık çift sayıyı ve bu sayının iki katını tahtaya yazarak çarpıyor.
* Son öğrenci de bu işlemi yaptıktan sonra Alper Öğretmen tüm sonuçları çarpıyor ve sonucu 221. 141 sayısının karesi olarak hesaplıyor.
Buna göre, bu sınıfın öğrenci mevcudu kaçtır?
A) 14 B) 21 Cc) 28 D) 35 E) 42

Soru: 3 kız ve 3 erkekten oluşan bir topluluk düz bir sıraya oturacaktır. Birbiriyle küs olan Kutluhan ve Merve’nin yan yana oturmaması şartıyla bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 144 B)240 C)360 D)480 E)720

Soru: Attı kişilik bir arkadaş grubu düz bir sıraya oturacaktır. Kardeş olan Ertuğrul ve Mehmet’in birarada oturması şartıyla bu işlem kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?
A) 720 B)360 C)240 D)144 E)120

Soru: Alphan, FURKAN kelimesinin harflerini birer kez kullanaral altı harfli anlamlı ya da anlamsız tüm kelimeleri bir kağıda yazıyor. Buna göre, yazılan bu kelimelerin kaçında U harfinden hemen sonra K harfi gelir?
A) 720 B)480 C)240 D)144 E)120

Soru: Yukarıda verilen hedef tahtası her biri birbirinden farklı renkteki beş halkadan oluşuyor. Mete bu hedef tahtasına beş ok attığında, her ok farklı bir rengin olduğu halkaya isabet ediyor. Buna göre, Mete atışlarını kaç farklı şekilde yapmış olabilir?
A)5040 OB)720 C)120 D)24 E)6


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar