Polinomun Tanımı ve Polinom Olma Şartları 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Matematik, Matematik, Polinomlar

n ∈ N ve a0, a1, …, an ∈ R olmak üzere,

P(x) = an . xn + an-1xn-1 + … + a1x + a0 ifadesine reel katsayılı polinom denir.

  • an . xn, an-1xn-1,an-1xn-1, … , a1x, a0 polinomun terimleridir.
  • a0, a1, …, an polinomun katsayılarıdır.
  • a0 polinomun sabit terimidir.
  • En büyük dereceli terimin derecesine polinomun derecesi denir. der[P(x)] ile gösterilir.
  • Derecesi en büyük olan polinomun katsayısına baş katsayı denir.

Polinom Tanımı ve Polinom Olma Şartları Soruları ve Çözümleri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar