Nitelikli İnsan ve Meslek Seçimi 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

İnsanların hayatlarını rahat ve mutlu sürdürebilmeleri için her mesleğin hizmetinden yararlanmaya ihtiyaçları vardır.

Toplum, ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmet alanında çalışan nitelikli kişilere sahip olmalıdır. İşinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, işini iyi ve istekli yapar, üretime katkı sağlayan kişiye nitelikli insan denir.

Nitelikli insanların, kendi alanlarında yeterli eğitimi gördükten sonra alanlarında uzmanlaşmaları, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları ve kendilerini çağın yenilik ve ilerlemeleri doğrultusunda geliştirmeleri gerekir. Böylelikle kendilerine ve topluma karşı daha yararlı hâle gelirler.

Nitelikli insanın özellikleri şunlardır:

1. İşini iyi şekilde yapar.

2. Üretkendir.

3. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.

4. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.

5. Kaynakları tasarruflu kullanır.

MESLEK SEÇİMİ

Meslek, bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir. Mesleklerin birbirine üstünlüğü yoktur. Çünkü toplum hayatındaki insanların, tüm mesleklerin çalışmasına ihtiyacı vardır.

Toplumun ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için meslek sahiplerinin işini tam olarak yapması, sorumluluklarının bilincinde olması gerekir.

Bireylerin küçük yaşlardan itibaren yeteneği ve isteği doğrultusunda mesleğe yönlendirilmesi gerekir. Meslek seçimi, bireylerin yaşamı üzerinde etkili olur. Kişilerin maddi ve manevi bir kazanç sağlamak amacıyla yaptıkları mesleklerde başarılı olmaları için iyi bir eğitim almaları şarttır.

Bireylerin meslek seçiminde şu sorulara cevap vermesi gerekir:

1. Ne istiyorum?
2. Nasıl bir karaktere sahibim?
3. Ne yapmaktan hoşlanırım?
4. Neler yapabilirim?

Bazı mesleklerin özellikleri şunlardır:

İnsanların çalıştığı bazı meslekler soyut düşünme, üretme, keşfetme ve yorumlama becerilerine dayanır. Zihinsel güce dayanan bu mesleklerde olaylar arasında ilişkiler kurma ön plana çıkar. Siyaset bilimciliği, sosyologluk, yazarlık, fotoğrafçılık gibi meslekler bu gruba girer.

Mesleklerden bazıları sayısal verilere dayanmaktadır. Bu tür mesleklerde kayıt ve hesap tutma, rapor düzenleme ön plandadır. Muhasebeci, istatistikçi, matematikçi, finans uzmanı ve yatırım uzmanı gibi meslekler bu gruba girer.

İnsanlarla ilişki kurmaya, yardımlaşmaya ve onlarla ilgilenmeye dayanan meslekler de vardır. Bu meslekleri seçecek olan kişilerin, insan ilişkilerinde başarılı olmaları, düşüncelerini çekinmeden açıklayabilmeleri, ikna kabiliyetlerinin güçlü olması ve iyi bir dinleme becerisine sahip olmaları gerekir.

Öğretmen, muhabir, hemşire, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı ve pazarlama uzmanı bu gruba girer. Meslek seçiminde öncelik, bireylerin ilgi, istek ve yetenekleri olmalıdır. Çevre baskısı ya da ekonomik nedenler, bireylerin meslek seçiminde ön planda tutulmamalıdır. Doğru meslek seçimi, bireylerin bütün yaşamı boyunca pişmanlık duymadan huzurlu bir hayat sürmesi demektir.

Bu nedenle doğru yönlendirme ve kişinin kendi hedefini belirlemesi oldukça önemlidir. Meslek seçiminde bireylere yardımcı olabilecek kişilerin yetiştirilmesine önem verilmelidir.

Bu alanda profesyonel yardım alan bireyler, daha bilinçli tercihlerde bulunabilirler. Toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bireylerin tercih ettiği meslekler de değişmektedir.

Örneğin: son yıllarda müşteri hizmetleri, bilgisayar ve genetik mühendisliği, halkla ilişkiler, beslenme ve diyet uzmanlığı en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar