Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 5. Sınıf


Kategoriler: 5. Sınıf Matematik, Matematik

1. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

2. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

Toplama ve Çıkarma İşlemleri Çözümlü Sorular

Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Video

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri Video

Sayıları Yuvarlama Video] }

Örnek Soru: Bir matbaada basılan kitapların 12 183 tanesi toptancıya, 7816 tanesi de okullara satılmıştır. Bu matbaada toplam kaç kitap basıldığını bulalım.
Örnek Soru: Bir fındık bahçesinden 4 gün boyunca fındık toplandı. 1.gün 1337 kg, 2. gün 1826 kg, 3. gün 1727 kg ve 4. gün 2018 kg fındık toplandı. 4 günde toplam kaç kilogram fındık toplandığını bulalım.
Örnek Soru: Bir simitçi, birinci hafta 14 825, ikinci hafta 28 576 tane simit satmıştır. Buna göre simitçinin iki haftada toplam kaç simit sattığını bulalım.
Örnek Soru: Aşağıdaki toplama işleminde, basamaklarda verilmeyen rakamları bulalım.
e394a + 476b4 = f3dc19
Çözüm: Birler basamağında a ile 4'ün toplamı 9 olmalı. Buradan; a=9-4=5 olur. Onlar basamağında 4 ile b'nin toplamı 11 olmalıdır. Buradan; b = 11 - 4 = 7 olur (elde 1 var). Yüzler basamağında 9 + 6 = 15, elde 1 vardı. 15 +1 :16 olur. o = 6 olur (elde 1 var). Binler basamağında 3 + 7 = 10, elde 1 vardı. 10 +1 = 11 olur. d = 1 olur (elde 1 var). On binler basamağında e + 4 = 13, elde 1'de vardı. e = 13-4- 1 = 8 olur (elde 1 var). Elde 1 vardı. f= 1'dir. Buna göre; a=5, b=7c=6, d=1, e=8, f=1'dir.

İki Doğal Sayının Toplamını Tahmin Edelim: İki doğal sayının toplamı, farklı yöntemlerle tahmin edilebilir. Toplananları en yakın oldukları onluklara veya yüzlüklere yuvarlayarak toplamı tahmin etmek bu yöntemlerdendir. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 rakamlarından biri olan doğal sayılar önceki onluğa yuvarlanır. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarından biri olan doğal sayılar sonraki onluğa yuvarlanır. Onlar ve birler basamağı 01'den 49'a kadar olan doğal sayılar önceki yüzlüğe yuvarlanır. Onlar ve birler basamağı 50'den 99'a kadar olan doğal sayılar sonraki yüzlüğe yuvarlanır.

Soru: Şekilde verilen kamyonun kütlesi 4286 kg'dır. Kamyona önce 7643 kg yük konuluyor. Daha sonra ise üzerine 2422 kg'lık yük ekleniyor. Buna göre kamyon kantarda tartıldığında kaç kilogram gelir?
A) 14 351 B) 14 251 C) 14241 D) 14341

Soru: 29624 sayısının on binler basamağındaki rakam 6 artırılır, yüzler basamağındaki rakam ise 2 eksiltilirse iki sayı arasındaki fark kaç olur?
A) 69 800       B) 59 800
C) 894 424     D) 48 950


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar