Ülkemizin Kaynakları ile Ekonomik Faaliyetleri 6. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bu konu ile ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetleri ilişkilendireceğiz.

Doğal Kaynak: Doğada kendiliğinden oluşmuş, insanın kontrolü dışında oluşan zenginliklerdir. Ülkemizin doğal kaynakları çeşitlidir ve zengindir. Bu durum ülkemiz ve ülkemizin geleceği için önemlidir.

Başlıca doğal kaynaklarımız şunlardır;

Doğal Kaynaklar

  • Toprak
  • Su
  • Hava
  • Orman
  • Madenler
  • Güneş

Toprak: Taşların ufalanmasıyla oluşmuştur. Geçmişten günümüze önemi her geçen gün artmaktadır. Toprak sayesinde birçok ekonomik faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Toprak, tarımda hayvancılıkta, sanayide vb. bir çok alanda kullanılır.

  • İnsanların bitkiyi kültüre alması, yani bilinçli bir şekilde tarımını yapmaya başlaması, çanak çömlek yapması, saban kullanarak tarımı başlatması ve sanayi devrimi ile makineli tarıma geçmesi toprağın önemini kat kat artırmıştır.
  • Ülkemizde de toprak önemli bir doğal kaynaktır. Çünkü ülkemiz topraklarının %31’inde tarım yapılmaktadır. Tarım geçmişten günümüze önemli bir ekonomik faaliyettir.

  • Toprak tarımı etkiler. Tarım sayesinde temel besin kaynaklarımız yetişir. Ayrıca sanayinin ham maddesi sağlanır. Bu ham madde sanayide işlenir ve ürün elde edilir. Bu ürünler insanların kullanımına sunulur. Böylece ekonomik döngü gerçekleşir.
  • Sonuç olarak toprağın verimli olduğu yerlerde tarım gelişmiştir. Tarımın verimli olduğu yerlerde tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.

Aşağıdaki tabloyu incelersek:

Ülkemizde Tarıma Dayalı Sanayiden Örnekler

Su: İnsanların ortaya çıkışından günümüze kadar önemini her daim korumuştur. Ülkemiz su kaynakları bakımından dünya ortalamasının altındadır. Ancak kıyılarımız deniz etkisinden dolayı bol yağış alır. Bu yüzden kıyılarımızda su imkanları daha iyidir.

Denizlerimiz ulaşımda, limancılıkta, turizmde, balıkçılıkta ekonomimize önemli katkılar sağlar.

Su potansiyeli denildiğinde akarsulardan sulama, içme, hidroelektrik üretimi, su sporları gibi değişik alanlardan yararlanırız.

Göllerden de turizm, sulama, balıkçılık, ulaşım ve enerji üretimi, tuz üretimi vb. alanlarda ülkemize ekonomik katkıları vardır.

Toprağın altındaki sulara yeraltı suyu denir. Yer altından çıkan su sıcaksa buna jeotermal kaynak denir. Jeotermal kaynak fay hatlarına paraleldir. Sıcak sular şifalıdır ve kaplıca turizminde kullanılmaktadır. Bunun dışında konutların ısıtılmasında, seracılıkta hatta elektrik üretiminde bile kullanılmaktadır.

Ormanlarımız

Ormanlar genelde yağışa paralel yani kıyılarda geniş yer kaplar. Ormanlarımızın olduğu kıyılarda kâğıt fabrikaları, kereste fabrikaları bulunmaktadır.

Ülkemizde kâğıt fabrikaları haritası

Ormanların yakacak, dinlenme alanları, elektrik direği, ahyap ve eşya yapımı reçine, yurt savunması gibi alanlarda da katkıları vardır.

Madenlerimiz

Diğer bir kaynağımızda madenlerdir. Yeraltındaki değerli minerallere maden denir. Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10’da yer alır. Yaklaşık 29 çeşit maden bulunmaktadır. Bazı madenlerimizde dünyada ilk sıradayken bazı madenlerimizde dışa bağımlıyız. Madenlerimiz genelde sanayide ham madde kaynağı, enerji kaynakları vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Madenlerimizle ilgili en önemli sorun sermaye eksikliği ve madenleri işleyecek teknolojinin yetersiz olmasıdır.

Ülkemizde çıkarılan bazı madenler ve işlendiği yerleri aşağıdaki tabloda inceleyebiliriz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar