Türkiye Topraklarında Tarım 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

TÜRKİYE TOPRAKLARINDA TARIM

İnsanların toprağı işleyerek topraktan ürün elde etmesine tarım denir. Tarım ürünleri, halkın temel besin maddelerini oluşturduğundan tarımsal faaliyetler önemli bir ekonomik etkinliktir.

Türkiye’de toprakların kullanımına göre dağılışı

Tarımda verimi artırmak için devlet ve çiftçiler bir takım önlemler almaktadır. Gübreleme, sulama, ilaçlama, tohum ıslahı çalışmalarının, pazarlama imkanlarının artırılması ve modern tarım yöntemlerinin uygulanması bu önlemlerdendir. Anız yakılması gibi bilinçsizce yapılan
uygulamalar ise toprağa zarar verdiği gibi erozyona da sebep olmaktadır.

Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, GAP İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler yer alır.

TARIM ÜRÜNLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞI

Ülkemizde bölgelerin yeryüzü şekillerinin farklı olması, dört mevsimin yaşanması ve iklim çeşitliliğinin görülmesi, tarım ürünlerinin de çeşitlilik kazanmasını sağlamıştır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin yüzölçümü bakımından en büyük bölgesidir. Bölge, dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesidir.

Bölgede şiddetli karasal İklim görülür. Yaz mevsimi kısa sürer. Yeryüzü şekillerine ve İklime bağlı olarak tarımsal arazi sınırlıdır; tarımsal üretim İse azdır.

Bölge halkının büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Tarım alanlarının az Olması, hayvancılığı yaygınlaştırmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz mevsimi kısa, yaz sıcaklıkları yetersiz, sulama olanakları ise sınırlıdır.

Bölgede genel olarak buğday, arpa, şeker pancarı, pamuk ve baklagillerin üretimi yapılır. Baklagillerin İçinde bakla, fasulye, nohut, mercimek gibi ürünler yer alır. Soğuktan korunmuş alanlarda ise tütün, pamuk, sebze ve meyve üretimi yapılır.

Örnek Sorular:

Ülkemizde yükseltinin ve engebenin fazla olması, tarım alanlarının daralmasına neden olur. Bu alanlarda yağışların daha fazla olmasına bağlı olarak ormancılık, yaylacılık ve hayvancılık gelişir.

Yukarıdaki açıklamada ekonomiyi etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur?

A) Devletin katkısı
B) Coğrafi etkenler
C) İhtiyaçlar ve istekler
D) Teknolojik gelişmeler


Ormanların zarar görmesi, insanların yanı sıra bitki ve hayvanların doğal yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Vatandaşların kaçak ağaç kesimi yapmaları ve ormanlık alanları yerleşim alanı olarak kullanmaları, ormanlara büyük zarar vermektedir.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ormanların, birçok canlı için yaşam alanı olduğu
B) İnsanların, ormanları korumaya yönelik gerekli tüm önlemleri aldığı
C) Ormanların zarar görmesinin, canlı yaşamını olumsuz etkilediği
D) Ormanlık alanların, insanların bazı uygulamalarından zarar gördüğü


Ülkemizde fındık, buğday, muz, çay ve mısır gibi yetişme koşulları birbirinden farklı olan tarım ürünleri kolaylıkla yetiştirilebilir.

Bu durumun ülkemizin öncelikle hangi özelliğiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A) Kış mevsiminin ılık geçmesiyle
B) Geniş tarım alanlarının olmasıyla
C) Yeryüzü şekillerinin sade olmasıyla
D) Farklı iklim tiplerinin görülmesiyle] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar