Ülkemizin Komşu Devletlerle Olan İlişkileri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Yunanistan:

Ülkemizin batısında yer alan komşu devletimizdir, Diğer komşuları Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya’dır. Başkenti Atina’dır.

Türkiye – Yunanistan İlişkileri

Geçmişten kaynaklanan olumsuzluklara rağmen ilişkiler gelişme aşamasındadır.

Türkiye ile Yunanistan arasında 1952’den beri devlet başkanı düzeyinde ziyaret yapılmamıştır. Siyasi istişareler sonucu 2017’de devlet başkanı düzeyinde ziyaretler yapılmıştır.

İkili ilişkilerin en somut örneği turizm, ticaret ve ulaştırma alanında olmuştur.
900 binden fazla turist Türkiye’den Yunanistan’a, 600 bin civarında turist Yunanistan’dan Türkiye’ye gelmiştir. (2017 yılı)

İzmir – Selanik arasında deniz ulaşımı, İstanbul – Selanik arasındaki hızlı tren hattı, İpsala – Kipi sınır kapısı iki ülke arasındaki ulaşımı, ticareti hızlandırmıştır.

Ortak mirasın varlığından dolayı kültürel ilişkilerimiz üst düzeydedir.

Bulgaristan:

Karadeniz’in Batısında yer alan bir Balkan ülkesidir. Güneydoğu’da Türkiye, güneyinde Yunanistan, batıda Sırbistan ve Makedonya kuzeyde ise Romanya ile komşudur. Başkenti Sofya’dır.

Türkiye – Bulgaristan İlişkileri

İki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkileri üst düzeydedir.

İlişkilerimizdeki en önemli unsur, Bulgaristan’da yaşayan 580 bin civarındaki soydaşımızdır.

Irak:

Orta Doğu’da yer alan bir devlettir. Basra Körfezi kıyısında, İran ve Kuveyt arasında yer alır. Türkiye’nin Güneydoğu komşusudur. Petrol zenginliği ve tarıma elverişli yapısıyla önemli bir konuma sahiptir. Başkenti Bağdat’tır.

Türkiye – Irak İlişkileri

Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir.

Türkiye teröre karşı Irak ile iş birliği yapmıştır,

Ekonomik ilişkilerimiz iyi durumdadır.

Ayrıca Irak’taki Türkmenlerin varlığı ilişkilerimizde önemli bir unsurdur.

İran:

Türkiye’nin komşuları arasında yüz ölçümü Türkiye’de en büyük olan devlettir. Bir ortadoğu ülkesidir. Kuzeyden Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan ile çevrilidir. Doğudan Afganistan ve Pakistan, batıdan Irak ve Türkiye ile çevrilidir. Başkenti Tahran’dır. Petrol bakımından zengin bir ülkedir.

Türkiye – İran İlişkileri

İran’la sınırlarımız yaklaşık 400 yıl önce belirlenmiştir.

İlişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.

İran’dan ülkemize 1,5 milyondan fazla turist gelmektedir.

Suriye:

Türkiye’nin en uzun sınırı olan ülkedir. Ülkemizin güney komşusudur. Akdeniz’in doğrusunda yer alır. Kuzey batısında ve kuzeyinde Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün, batısında İsrail ve Lübnan bulunur. Başkenti Sam’dır. Petrol ve Doğalgaz kaynakları bakımından zengindir.

Türkiye – Suriye İlişkileri

2011 yılında Suriye’de çıkan olaylar ilişkilerimiz boyutunu değiştirmiştir.

Türkiye, sorunların giderilmesine yönelik politikalar izlemiştir.

Ermenistan:

Türkiye’nin doğusunda yer alan komşu devletlerimizdendir. Asya’nın batısında yer alır, Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye bulunur. Güneyinde Nahçivan ve İran yer alır. Başkenti Erivan’dır.

Türkiye – Ermenistan İlişkileri

Ermenistan bağımsızlığını 1991 yılında ilan etmiştir.

Türkiye Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyarak barışçı politika izlemiştir.

Türkiye, Ermenistan’ı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü’ne davet etmiş kurucu üye olmasını sağlamış, uluslararası alanda destek vermiş ancak ilişkilerimiz istenilen düzeyde olmamıştır.

1993 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunlar bizim de Ermenistan ile ilişkilerimizi durdurmuştur.

Gürcistan:

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alır. Nüfusu 3.7 milyon civarındadır. Başkentleri Tiflis ve Kutaisi’dir. Tiflis, Batum, Kutaisi önemli şehir merkezleridir.

Türkiye – Gürcistan İlişkileri

1991 yılında bağımsızlığını kazanması ile Türkiye, Gürcistan’ı resmen tanımıştır.

ilişkilerimiz stratejik düzeydedir. 2007 yılından itibaren Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı Türkiye olmuştur.

İki ülke arasında serbest dolaşım hakkının olması ticari, siyasi ve turizm alanlarını olumlu etkilemiştir.

Not: Türkiye’nin en uzun sınırı Suriye en kısa sınırı ise Nahçivan iledir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar