Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları 6.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

TÜRK GÖÇLERİ

Orta Asya’dan farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşen Türk göçlerinin bir kısmı milattan önce, bir kısmı ise milattan sonra gerçekleşti.

Milattan önce gerçekleşen göçlerde kalabalık Türk boylarının bir kısmı Çin’e; bir kısmı ise batıya doğru göç ederek, bugünkü Kazakistan ve Aral  Gölü’nün güneyine gerçekleşti.

Milattan sonraki dönemlerde yapılan göçler ise daha çok güneye ve batıya doğru oldu. Güneye göç edenler, Çin’e yerleşip burada çeşitli devletler kurdular.

Batıya göç edenlerden bir kısmı Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Orta Avrupa ve Balkanlara kadar geldiler. Batıya gidenlerden bir grup ise Afganistan’a ve Kuzey Hindistan’a yerleştiler. Kalabalık bir grup ise Anadolu topraklarını yurt olarak benimsedi.

Göçlerin Nedenleri

1. Bölgede yaşayan siyasi güçlerin birbirleriyle olan çatışmaları,
2. Çin’in Orta Asya’daki devletlere yönelik baskısı,
3. Yeni topraklar kazanma düşüncesi,
4. Ekonomik sıkıntıların başlaması.
5. Nüfus artışının fazla olması,
6. Salgın hastalıkların olması,
7. Kuraklığın başlaması ve hayvancılığın olumsuz yönde etkilenmesidir.

Göçlerin Sonuçları

1. Türk kültür ve uygarlığı, göç yapılan merkezlere yayıldı.
2. Türklerin iyi teşkilatçı olmaları, ileri bir uygarlığa sahip olmaları ve askerî yetenekleri, gittikleri yerlerde kendi adlarıyla anılan yerleşim merkezleri kurmalarını sağladı.
3. Farklı bölgelere göç eden Türkler, gittikleri yerlerin halkını Cilalı Taş Devri’ne ve Maden Devri’ne yükselttiler.
4. Yerleştikleri topraklarda yerli halk ile kaynaşarak yeni kültürlerin oluşmasını sağladılar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar