] }

Soru: Hz. Muhammed'in kızıyla evlidir. Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra onun na'şını yıkayıp kefenlemiştir. Aynı zamanda o, ilk Müslüman olanlardandır.
Yukarıda sözü edilen sahabe kimdir?
A) Hz. Hatice B) Hz. Ali C) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Ömer


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Nasr suresinin anlamı içinde yer almaz? ,
A) Rabbinin şanını yücelt.
B) O hâlde Rabb'in için namaz kıl, kurban kes.
C) Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde
D) O, tövbeleri çokça kabul edendir.


Soru: * Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir.
* Allah'ın Hz. Muhammed'e (sav.) savaşlarda yardım ettiğinden bahsetmektedir.
* Mekke'nin fethi sırasında indirilmiştir.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asr suresi B) Nasr suresi C) Nas suresi D) Fetih suresi


Soru: * Nasr suresi, Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir.
* Mekke'nin fethi sırasında inmiştir.
* Üç ayetten oluşmaktadır.
Bu bilgilerin aşağıdaki surelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Fatiha suresi B) Kureyş suresi C) Nasr suresi D) Felak suresi


Soru: İlk Müslümanlardan biridir. Hz. Peygamberin sadık dostu olarak bilinir. Peygamberliğinin ilk anlarından itibaren Hz. Muhammed'in yanında yer almış, her zaman ona inanmış ve onun destekçisi olmuştur.
Sözü edilen ve Hz. Peygamber tarafından kendisine “Sıddık” lakabı verilen kişi kimdir?
A) Hz. Ammar bin Yasir B) Hz. Zübeyr C) Hz. Ömer D) Hz. Ebu Bekir


Soru: Hz. Muhammed'in, Medine'de yaptırdığı mescidin bir bölümünü okumak isteyen fakir, kimsesiz Müslümanlar için ayırmış olması İslam dininin hangi özelliğini gösterir?
A) Zekât ve sadakaya önem verdiğini
B) Mescit yapmanın önemli olduğunu
C) İslam dininin ilme önem verdiğini
D) İslam'da ibadetlerin ne kadar önemli olduğunu


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar