Vatandaşlık Görevleri Devletin Vatandaşa Karşı Görevleri 6.Sınıf Sosyal


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Vatandaşlık:

Bir kişinin bir devletle aralarındaki hukuki bağdır. İki tarafında karşılıklı görevleri vardır. Bu görevler yerine karşılıklı olarak getirilmelidir. Çünkü vatandaş görevini yaparsa devlet güçlenir. Güçlü devlet vatandaşına yatırım yapar ve vatandaşta güçlenir.

Bazı önemli vatandaşlık görevlerimiz;

 • Kanunlara uymak
 • Vergi vermek
 • Vatani görevini yerine getirmek (Erkekler için)
 • Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
 • Hak ve sorumluluklarımızı bilmek

Devletin vatandaşlara karşı sorumlukları;

 • Diğer ülkelere karşı kendi ülkesini korumak
 • Halkın elektrik, su, adalet, eğitim, ulaşım, güvenlik gibi alanlarda ihtiyaçlarını gidermek
 • Halkın özgür, demokratik ve kanunlar önünde eşit bir şekilde yaşamasını sağlamak

Vergi:

Halka hizmet sunmak için, halktan doğrudan ve dolaylı olarak toplanan paraya vergi denir. Vergi Anayasa’ya göre bir vatandaşlık görevidir. Anayasa’nın 73. maddesine göre “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.”

Devletimiz vergiyi niçin toplar diye düşündüğümüzde;

 • Yol yapar.
 • Okul yapar.
 • Hastane yapar
 • Köprü yapar
 • Yaşlı ve yoksullara yardım eder.
 • Memurların maaşını verir.

Sıra Sende:

I. Yol yapmak

II. Çalışanlarına maaş ödemek

III. Okul, hastane vs. yapmak

Devletin yukarıdaki görevlerini yerine getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A) Halktan vergi almamak
B) sömürgecilik yapmak
C) Vergi dağılımını adaletli yapmak
D) Sadece zenginlerden vergi almak] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar