Cumhuriyet İle Birlikte Kadınların Sahip Olduğu Haklar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Eski Türk devletlerinde kadın her daim Hakan’ın yanında yer alırdı. Kadın, toplumsal hayatta erkeğin güç kaynağı ve ilham kaynağı kabul edilirdi.

İslamiyet öncesi Türk inanışına göre kadının yeri göklerin yedinci katı olup, Hakan ve Hatun(kadın) gök ve yerin evlatlarıydı.

Ünlü Arap seyyah ve coğrafyacı İbn-i Batuta Orta Asya’yı gezdiği zamanlarda Türkler ile tanışır ve Türk Kadını hakkında şöyle der ” Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türklerin kadınlara gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerden daha üstündür.”

Bunun yanında Eski Türk devletlerinde kadınlar miras ve boşanma hakkına sahiptiler. Bu ve bunun gibi Eski Türk devletlerinde kadının değerli olduğunun birçok örneğini verebilmek mümkündür.

Türk kadını belli bir dönem hakları konusunda sıkıntı yaşamıştır. Lakin Cumhuriyet döneminde kadınlar hak ettiği değeri Mustafa Kemal Atatürk ve onun inkılaplarıyla tekrar kazanmışlardır.

Cumhuriyet İle Birlikte Kadınların Sahip Olduğu Haklar

Toplumsal ve Ekonomik Hayatta Edindiği Haklar

1926 Yılı kabul edilen Medeni Kanun İle,

  • Mirastan Eşit Pay Almak
  • Boşanma Hakkı
  • Tek Eşle Evlenme
  • Resmi Nikah

Haklar elde etmiştir.

Türkiye, bugünün en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Fransa ve Japonya gibi ülkelerden önce kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

Siyasi Alanda Edindiği Haklar

  • 1930 Yılında Belediye Seçimlerine Katılma Hakkı
  • 1933 Yılında Muhtarlık Seçimlerine Katılma Hakkı
  • 1934 yılında Milletvekili seçimlerine Katılma Hakkı

Tanınmıştır.

Not: Kadının siyasi ve sosyal haklar kazanması demokrasinin ülkemizde daha da güçlenmesini sağlamıştır.

Türk toplumunda kadın her dönemde değerli olmuştur. Lakin kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Her gün medyada kadına yönelik şiddet içerikli haberler gündemimizi meşgul etmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi kadınlarımıza iş, sosyal ve siyasi alanlarda pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Kendilerine değerli olduklarını her fırsatta hatırlatmalıyız.

Pozitif Ayrımcılık: Toplumsal hayatta kadınlara, çocuklara, engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrıcalık tanıma, onları toplumun diğer üyeleriyle eşit duruma getirebilecek fırsatlar sunmaktır.

Kadınlarımıza Yönelik Pozitif Ayrımcılık Yönünde Yapabileceğimiz Küçük Şeyler:

  • Sıra beklerken önceliği kadınlara vermek
  • Otobüste ayaktaki kadınlara yer vermek

Gibi ufak girişimlerle bile kadınların toplum içinde değerini daha da artırmış oluruz.

Kadın-erkek ayrımını yani cinsiyet ayrımını içerecek söz ve davranışlardan uzak durarak toplum içinde hepimizin eşit olduğunu her zaman bilmeliyiz.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar