Birey ve Toplum Hayatında Kültür 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bireylerin gelişmesinde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında kültür, önemli bir yere sahiptir. Kültür, bir milletin ortak maddi ve manevi değeri ile ortak geçmişini ifade eden geniş bir kavramdır. Kültür, bir toplumun nasıl ayakta durması gerektiğini anlatan en önemli unsurlardandır. Kültürsüz bir kişi veya toplum dik duramaz ve ne yapacağını bilemez. Kültür, toplumun temel taşıdır ve zamanla değişebilen bir kavramdır. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR

Kültür, maddi ve manevi ögelerden oluşur. Maddi kültür kolayca anlatılabilen daha çok somut. net ve açık değerlerdir. Manevi kültür ise inanç değerleri, düşünce gibi net olarak anlaşılamayan soyut kavramlardır.

KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN ÖGELERDEN BAZILARI ŞUNLARDIR:

DİL

Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil Olmadan diğer unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir.

DİN

Kültür unsurlarının içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle eski devirlerde din unsuru kültürün diğer unsurlarının önüne geçmiştir. İmparatorluklardan millî devletlere geçince dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır. Ancak dinin bir millet içerisindeki k’ üre etkisi ve kültürün diğer unsurların oluşması ve değişmesindeki rolü devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bu duruma örnek verilebilir.

ÖRF VE GELENEKLER

Bir milletin yazılı olmayan kanunlarıdır. Örf, toplumda bireysel davranışlarda uyum sağlamayı kolaylaştırır. Gelenekler ise toplumsal tecrübelerin aktarılmasına katkı sağlar. Yazılı olmayan kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi örf ve geleneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur.

TARİH

Milleti dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan biri olan tarih, bir milletin geçmişidir. Tarih birliği, bütün bireyleri birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Yeni nesillerde milli bilincin oluşmasında, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar.

Bireyler arasında kader birliğini sağlar. Tarih, bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak milletin hayatında önemli bir yer tutar.

SANAT

Bireylerin hayal gücünün yansıması olan sanat, aynı zamanda milletlerin duygu ve düşüncelerinin en önemli yansımalarından birisidir.

Her milletin sanat eğilimi, farklı bir sanat tarzı vardır. Sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Aynı zamanda toplumsal estetik anlayışını geliştirir. Bu kültür unsuru edebiyat, resim, heykel gibi kollara ayrılır.

DÜNYA GÖRÜŞÜ

Bir milletin fertleri ortak bir tutum, zihniyet ve davranış bakımından ortak özellik gösterir. Bu ortak tutum ve davranışlar milletin ortak dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her milletin değerleri ve değer yargıları farklıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar