Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Sosyal: Toplumu meydana getiren, bir toplum içinde yaşayan insanlardır,

Statü: Bireyin toplum içinde bulunduğu konum, mevkidir.

Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlardır.

Toplum içinde aynı anda birden fazla rol ve statüye sahip olabiliriz.

İnsanlar sürekli olarak değişmektedir. Doğduğumuz andan ölüme kadar sürekli bir değişim içerisindeyizdir. Bu değişim sadece bedensel olarak değil, toplum içerisindeki konumumuz (statümüz) ve buna bağlı olan rollerimiz de değişmektedir.

Anne olmak bir statü ise evde yemek pişirmek, evin temizliğinden sorumlu olmak da rolleridir. Başka bir örnekler de açıklamak gerekirse; öğrenci olmak statü ise rolleri;

  • Ders çalışmak
  • İyi bir öğrenci olmak
  • Arkadaş çevresiyle iyi ilişkiler kurmak şeklinde sıralanabilir.

Statü ve Rollerimizi Etkileyen Unsurlar

  • Eğitim düzeyimiz
  • Yaptığımız işin kalitesi
  • Maddi durumumuz
  • İnancımız (dinimiz)
  • Biyolojik özelliklerimiz (Yaş, cinsiyet, renk vb.)

1. Edinilmiş Statü: 

Doğuştan kazanılır.

2. Kazanılmış Statü:

Bireyin kendi emek ve çabaları sonucu kazandığı statüdür,

Öğretmen olmak, anne-baba olmak, polis olmak vb.

3. Anahtar Statü:
Sahip olunan statünün en baskın olanıdır.

Bir kişi hem doktor hem de anne olabilir. Ama yakın çevresi tarafından doktor anne olarak biliniyorsa doktorluk mesleği onun anahtar statüsüdür.

Rollerimizi belirleyen toplumsal statülerimiz olduğundan rol ve statü kavramlarını karıştırmayınız.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar