Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Yer kabuğunda kendiliğinden oluşmuş değerli mineral topluluklarına maden denir. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.

Demir:

Ağır sanayinin ham maddesidir. Ülkemizde birçok noktada rezervi bulunur. Çıkarıldığı yerler; Divriği (Sivas), Hekimhan-Hasançelebi (Malatya), Eymir (Balıkesir), işlendiği yerler ise Karabük, Ereğli (Zonguldak) ve İskenderun’dur.

Demirin işlenebilmesi için yüksek bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji Zonguldak çevresinde çıkarılan Taş kömürü ile karşılanır.

Bakır:

İletkenliği yüksek bir madendir. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılır. Çıkarıldığı yerler; Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), işlendiği yerler ise Samsun, Elazığ ve Ergani (Diyarbakır)’dır.

Krom:

Çok sert bir madendir. Çelik yapımında kullanılır. Ayrıca birçok yerde kullanılır. Çıkarıldığı yerler; Guleman (Elazığ), Fethiye (Muğla), işlendiği yerler ise Antalya-Elazığ ferrakrom tesisleridir.

Bor:

Kullanım alanı çok geniştir. (Yaklaşık 250 Çeşit alandı kullanılır) Türkiye dünyadaki bor rezervinin %70’ine sahiptir. Bu yüzden dünyada birinci sırada yer alır. Çıkarıldığı yerler; Balıkesir, Bursa, Emet (Kütahya), Eskişehir, işlendiği yerler ise Bandırma (Balıkesir) ve Eskişehirdir.

Ülkemizde madencilikle ilgili ilk adım İzmir İktisat Kongresi’nde atıldı ve Türkiye Sanayi Maden Bankası kuruldu.

Türkiye bor, krom ve bakır gibi bazı madenler de Dünya’da ön sıralarda yer alır.

Rezerv: Yer altındaki madenin toplam miktarına denir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar