Kavimler Göçü (375) Sonuçları 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Kavimler Göçü (375)

Balamir‘in önderliğinde Batı’ya doğru hareket eden Hunlar, 374’te Gotları yendi. Batıya doğru harekete devam eden Hunlar; Vizigot, Ostrogot, Vandal ve Germen kavimlerinin de batıya doğru ilerlemesini sağladı.

Hun Türklerinin batıya doğru ilerleyerek Karadeniz’in kuzeyindeki kavimleri Avrupa içlerine doğru sürüklemesi olayına Kavimler Göçü denir. Kavimlerin batıya doğru göç etmeleri, Avrupa’nın siyasi ve etnik yapısının değişmesine neden oldu.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

  1. Avrupa’da yüzyıl kadar süren karışıklıklar yaşandı.
  2. oma İmparatorluğu zayıfladı ve 395 yılında Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.
  3. 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.
  4. Bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
  5. Hunların önünden kaçan kavimler (Vizigot, Ostrogot, Vandal, Germen) diğer kavimlerle kaynaşarak yeni kavimlerin oluşmasına sebep oldu. Böylece Avrupa’nın etnik yapısı değişti.
  6. Roma dışındaki topluluklar arasında Hristiyanlık yayıldı.
  7. Kavimler Göçü, İlk Çağ’ın sonu ve Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.
  8. Avrupa’ya gelen Hunlar, burada Avrupa Hun Devleti’ni kurdular.
  9. Avrupa’da merkezî otorite boşluğu nedeniyle savunmasız kalan halkın, derebeylerin himayesi altına girmesi sonucunda feodalite rejimi ortaya çıktı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar