Kültürel Bağlar ve Ülkelerle Alışverişimiz 6. Sınıf


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Türkiye sahip olduğu jeopolitik konum itibariyle Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerle siyasi, kültürel, ekonomik, askeri açıdan bir takım faaliyetler içinde yer almaktadır.

Kültürel Bağlar

TÜRKSOY:

1993 yılında kurulmuştur. Kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’dir. Türksoy’un Merkezi Ankara’dır.

Amaçları:

1. Türkçe konuşan ülkeler arasında kültür açısından dayanışmayı sağlamak

2. Kültür zenginliklerimizi Dünya’ya duyurmak

3. Türk kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak

4. Dünya barışına, uygarlığına, sanata ve bilime katkıda bulunmaktır.

Türksoy, Türk dili konusunda ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan bir kuruluştur. Üye ülkelerin yönetim, iç ve dış politikalarına karışmaz.

TİKA:

24 Ocak 1992’de kurulmuştur. Kuruluş amacı; Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye komşu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, kültürel, teknik ve eğitim alanlarında işbirliği yapmaktadır.

TİKA Orta Asya’da bulunan 37 ülkede yardım çalışmaları yapmaktadır. Sağlık, eğitim, ticaret, enerji gibi yaklaşık 20 sahada çalışmaktadır.

Bu konu ile ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz edeceğiz.

Kâr amacıyla yapılan alışverişe ticaret denir. Ülke sınırları içerisindeyse iç ticaret, ülke dışındaysa dış ticaret denir.

Ülkeler bazı ürünlerin üretiminde zengin, bazı ürünlerin üretiminde fakirdir. Fazla olan ürünleri diğer ülkelere satar, az olan yetersiz olan ürünlerini diğer ülkelerden karşılama yoluna gider bu durum dış ticareti ortaya çıkarır.

Bir ülke diğer ülkelere çok ürün satıp, az ürün alıyorsa ekonomik olarak zenginleşir.

Ülkemizde kendi doğal kaynaklarından yararlanarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaya gider fakat kaynaklarımızın hepsi ihtiyacımızı gidermez. O zaman bunu dışardan karşılarız. Buna ithalat (dış alım) denir.

Ülkemizde bazı kaynaklar ve üretimi fazla olunca bunları da diğer ülkelere satarız. Bu durumda ihracat (dış satım) denir.

Bir ülke, ihracatını ham madde olarak yapıyorsa ekonomik olarak daha az kazanır.

Ülkemiz dış ticaretini genelde Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yapmaktadır. Ülkemiz dış ticarette en çok deniz ulaşımını kullanarak yapar. Bu yüzden limanlar dış ticarette önemli rol oynar.

  • Bir ülkede ihracat az, ithalat fazla ise dış ticaret açığı verir. Bu durum ülkenin ekonomisi için kötü durumdur.
  • Bir ülkede ihracat, ithalattan fazla ise buna dış ticaret fazlalığı denir. Bu durum bir ülke için iyi bir durumdur.
  • En önemli ihracat limanımız İzmir limanı, en önemli ithalat limanımız İstanbul limanıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar