Türkiye’de Nüfusun Dağılışı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI

Ülkemizde nüfusun dağılışı düzensizdir. Nüfusun bölgelere, bölümlere, illere, ilçelere göre dağılışı aynı değildir. Nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşerî faktörler etkilidir. Bu faktörlerin olumlu olduğu yerlerde nüfus miktarı fazla iken, olumsuz özellikler taşıdığı yerlerde nüfus miktarı azdır.

Yeryüzü şekillerinin düz ve ovalık olduğu, iklim koşullarının elverişli olduğu, toprağın verimli olduğu, su kaynaklarının bol olduğu alanlarda nüfus fazladır. Çünkü bu alanlar yaşamaya ve çeşitli ekonomik faaliyetlerin gelişmesine uygundur.

Marmara Bölgesi Türkiye genelinde hem çok nüfusa sahip hem de nüfus yoğunluğu genel ortalamanın üstünde olan bir bölgemizdir. Bu bölgemizde toplam nüfusumuzun %21’i yaşar. Ülkemizin en büyük ve en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul’un burada yer alışı, bölge nüfusunu büyük ölçüde etkiler.

Bunun dışında bölgede nüfusun yoğun olduğu alanlar Sakarya Ovası, İzmit Körfezi kıyıları, Bursa Ovası ile Balıkesir, Bandırma üçgeninin içinde kalan sahadır. Buralarda verimli toprakların yanında sanayi ve ekonomik faaliyetler de gelişmiştir.

Özellikle ekonomik faaliyetler, nüfusun dağılışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizde nüfusun büyük bir bölümü ekonomik bakımdan gelişmiş bölgelerde toplanmıştır. Ekonominin gelişmesi için uygun koşullara sahip olan illerin nüfusları sürekli artmaktadır. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi yerleşim yerleri en yoğun nüfusa sahip illerdir.

Ülkemizde yer altı zenginliği olan, tarımın yoğun olarak yapıldığı verimli ovalardaki yerleşim alanları da nüfusun yoğun olduğu yerlerdendir. Ülkemizde özellikle Marmara. Ege ve Akdeniz kıyılarında önemli turizm merkezleri olduğu için buralarda nüfus miktarı fazladır. Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris gibi turizm bölgelerinin nüfusları özellikle yaz mevsiminde artmaktadır.

İç bölgelerimizde. kıyı bölgelerimize oranla hem nüfus hem de nüfus yoğunluğu azdır. İç bölgelerimizde nüfus daha çok dağların etekleri, akarsu boyları, tarım olanaklarının daha fazla olduğu ova düzlüklerinde toplanmıştır. Eskişehir, Kayseri, Gaziantep gibi şehirler ulaşım. ticaret ve sanayi alanında iş imkanlarının fazla olması nedeniyle fazla nüfuslanmıştır. Ovaların az yağış alan kurak ve çukur yerleri ile toprak örtüsünün ince olduğu alanlar, iklimin elverişli olmadığı yüksek alanlar ve sınır boylarımız nüfusun tenha olduğu yerlerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar