Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

EMEVİLER DÖNEMİ (661 – 750)

Emevi Devleti, Muaviye tarafından 661’de merkezi Şam olmak üzere kuruldu. Emevi Devleti’nin kurucusu olan Muaviye, ölmeden önce oğlu Yezid‘i halife tayin etti. Böylece halifelik, babadan oğula geçerek saltanata dönüştü. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin, Yezid’in halifeliğini tanımadı. Hz. Hüseyin ve yakınları Kerbela denilen yerde Yezid tarafından şehit edildi (680).

Emevi Devleti zamanında İslam orduları, Kuzey Afrika’da Fas’ı fethederek Atlas Okyanusu’na kadar ulaştılar. Emeviler, Arap milliyetçiliği politikası izlediler. Emeviler, izledikleri mevali politikasıyla Arap olmayan Müslümanlara karşı adil davranmadılar. Arap milliyetçiliği politikası nedeniyle Emeviler, Türkler ve İranlılar arasında pek sevilmedi. Emevilerin mevali politikası gereği devlet yönetiminde daha çok Emevi ailesine görev vermesi, Sıffin Savaşı, Hakem Olayı ve Kerbela Olayı sonrasında ortaya çıkan karışıklıkların devam etmesi, Emevilerin yıkılmasına neden oldu.

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756 – 1031)

Abbasilerin Emevi hanedanına son vermesiyle Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya geldi ve burada 756 yılında Endülüs Emevi Devleti‘ni kurdu.

Böylece İslam dünyasında aynı dönemde iki ayrı İslam devleti ve iki ayrı halifelik ortaya çıktı. Devletin başkenti olan Kurtuba’da birçok cami, medrese ve kütüphane yaptırıldı.

Endülüs Emevi Devleti, Avrupa Kıtası’nda İslamiyet’in hoşgörüsünü Hristiyanlara gösterdi.

Avrupalılar öğrencilerini Endülüs Emevi Devleti’nin kurduğu en önemli medrese olan Kurtuba Medresesi’ne gönderdiler. Böylelikle Doğu – Batı uygarlıkları arasında köprü görevi gördüler. İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, İslam kültür ve uygarlığının Avrupa’da tanınmasında ve yayılmasında etkili oldu. Bu durum Avrupa’nın gelişmesini olumlu yönde etkiledi. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde, İspanya’da posta teşkilatı, tersaneler ve üretim merkezleri kuruldu. Farklı ülkelerden sanatkâr ve bilginler getirildi. Başta Arapça olmak üzere birçok dilde bilimsel eserler yazıldı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar