Ülkemizde Yetiştirilen Tarım Ürünleri 6. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Ülkemizde Tarım

Tarım toprağa dayalı ekonomik faaliyettir. Ülkemiz tarım için uygun iklim ve verimli topraklara sahiptir. Tarımda verimi artırmada önemli faktörler vardır. Bunlar;

  • Makineleşme
  • Pazarlama
  • Tohum ıslahı
  • Gübreleme
  • İlaçlama

Buğday:

Büyüme döneminde yani ilk baharda su, olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Bu yüzden karasal iklime uygun bir tarım ürünüdür.

İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ergene bölümü tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlerdir.

Her mevsim yağışlı geçen Karadeniz Bölgesi’nin kıyılarında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin serin ve yağışlı geçen yüksek yerlerinde tarımı zordur.

Buğday tarımının en çok yapıldığı il Konya’dır. Bu yüzden bu ilimize “Türkiye’nin Tarım Ambarı” denir.

Ayçiçeği:

Güneş ışığını seven bir tarım ürünüdür. Sıcaklık ve su ister. Marmara Bölgesi’nde tarımı yoğun olarak yapılır. Ayrıca ayçiçeği tarımı ekim alanı her geçen gün genişlemektedir. Yağ sanayisi ve çerez sanayisinde kullanılır.

Mısır:

Doğal yetişme alanı Karadeniz iklim bölgesidir. Fakat Anadolu’nun birçok yerinde tarımı yapılır. Su ve sıcaklık

isteği fazladır. Karadeniz Bölgesi’nde buğday tarımı kısıtlı olduğu için genelde halk mısır tarımına yönelmiştir. Ancak Akdeniz Bölgesi’nde modern yöntemler sayesinde tarımı gelişmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. Yem ve Yağ sanayisinde kullanılır.

Pamuk:

Büyüme döneminde bol yağış ister. Olgunlaşma döneminde sıcaklık ister. Ayrıca verimli alüvyal topraklar pamuk tarımı için en uygun yerlerdir.

Güneydoğu Anadolu, Ege Bölgesi, Çukurova ve Iğdır Ovası tarımın yapıldığı önemli yerlerdir.

Pamuk tarımı Güneydoğu Anadolu’da gittikçe önem kazanmaktadır. Hatta Türkiye’de birinci sırada yer alır. Bunun nedeni Güneydoğu Anadolu projesiyle gerçekleşe sulama sistemlerinin tarımda kullanılabilmesidir.

Pamuk dokuma ve Tekstil sanayisinin ham maddesidir. Bu yüzden ekonomik olarak ayrı bir önemi de vardır.

Pirinç (Çeltik):

Suyun bol olduğu ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde yetişir. Ülkemizde genelde akarsu yataklarında tarımı yapılır.

Suyun içinde yetiştiği için sivri sinek çok olur. Bu da sıtma hastalığına yol açar. Bundan dolayı tarımı devlet kontrolünde tarımı yapılır. Marmara Bölgesi tarımda ilk sırada yer alır.

Şeker Pancarı:

Ekim alanı geniştir. Tarımı en çok İç Anadolu’da yapılır. Şeker pancarı dayanıksız bir ürün olduğu için hemen işlenmesi gerekir. Bu yüzden şeker fabrikaları tarım alanlarının yakınlarına kurulmuştur.

Şeker pancarının posası hayvan yemi (Küspe) olarak kullanılır. Bu yüzden şeker fabrikalarının yakınlarında besi hayvancılığı gelişmiştir.

Tütün:

Kıraç toprakları sever. Türkiye’nin birçok yerinde tarımı yapılabilir. Fakat kaliteli tütün yetiştirmek için tarımı devlet kontrolünde yapılır. Tarımı en çok Ege Bölgesi’nde yapılır.

Çay:

Bol yağış ister. Kapalı ve bulutlu bir havayı sever. Bu yüzden Karadeniz iklim Bölgesi’nde tarımı yapılır.

Tamamı Doğu Karadeniz’de yetişir. Çay tarımına, cumhuriyetin ilanından sonra başlanılmıştır.

Not: Çay tarımına Türkiye’de öncülük eden kişi Zihni DERİN‘dir.

Zeytin:

Akdeniz iklimine paralel yetişir. Anavatanı Türkiye’dir. Kış ılıklığı ister. Soğuğa dayanıksızdır. Tarımı Ege, Marmara ve Akdeniz’de yapılır.

Fındık:

Karadeniz ikliminin önemli tarım ürünüdür. %80 i Karadeniz’de, %20’si Marmara Bölgesi’nde yetişir. Türkiye dünyada fındık üretiminde birinci sırada yer alır.

Karadeniz Bölgesi engebeli olduğu için fındık ve çay tarımında makine kullanımı zordur. Bu yüzden hasat döneminde yoğun insan gücüne ihtiyaç vardır.

Üzüm:

Ekim alanı geniştir, soğuğa dayanıklıdır. Önemli ihracat ürünlerimizdendir. Tarımı en çok Ege Bölgesi’nde yapılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar