Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bu konu ile toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılacağım.

Kavramlarımız

Yardımlaşma: Toplum içinde yaşayan insanların tek başlarına baş edemedikleri problemleri birleşerek ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Dayanışma: Toplumdaki bireylerin duygu, düşünce ve ortak paydalarla birbirlerine bağlanmaları, her konuda birbirlerine destek olmalarıdır.

Vakıf: Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla hayır amaçlı oluşturulan topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. (Tema, Kızılay vb.)

Sendika: İşçi ve işverenin iş, kazanç, sosyal ve kültürel yönden hak ve çıkarlarını korumak amaçlı yasalar uyarınca kurdukları yapıdır. (Türk-Metal Sendikası, Eğitim Bir-Sen vb.)

Dernek: Para amacı gütmeyen, belli bir amaç doğrultusunda oluşturulmuş yasal birlik.

Oda: Serbest meslekle uğraşanlardan oluşan resmi birliktir. (Ticaret Odası, Ziraat Odası vb.)

Sivil toplum kuruluşlarının çalışanları gönüllü olup maddi kazanç elde etme amacı yoktur.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) oda, sendika, dernek, vakıf adı altında faaliyet gösterir. Kısacası hepsinin genel adıdır.

Toplumda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmanın olabilmesi adına ilk adım devlet tarafından atılır. Daha sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlü olabilmesi için Türkiye’nin 81 ilinde bu bakanlığa bağlı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” kurulmuştur.

Bu vakıf ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem parasal yardım hem de yiyecek-içecek yardımı yapılmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmanın birlik olmuş halidir. Hem devlete hem de vatandaşa yardımcı olurlar.

Bunların dışında ülkemizde faaliyet gösteren başka sivil toplum kuruluşları da vardır. Bunlardan bazılarının görselleri aşağıda verilmiştir.

Ülkemizdeki vakıfları amaçlarına uygun yaşatmak ve onları geleceğe taşımak ve aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amaçlı Başbakanlığa bağlı “Vakıflar Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.

Türk-İslam devletleri halkın çıkarlarını gözetmek adına kuruldukları coğrafyalarda vakıflar kurmuştur. Bundan dolayı “Vakıf Uygarlığı” olarak da bilinirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar