Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Cumhur: Halk anlamına gelmektedir.

Rejim: Bir devletin yönetim biçimidir.

Türkiye, cumhuriyet rejimiyle yönetilir.

Meclis: Toplanılan yerdir.

Parlamento: Tartışılan yer anlamına gelir.

Saltanat: Yönetimin babadan oğula geçmesidir.

Parlamenter Monarşi: Hem meclisin hem de kral ya da kraliçenin olduğu yönetim şeklidir.

Günümüzde İngiltere her ne kadar Parlamenter Monarşi gibi görünse de kraliçe semboliktir. Yani kanunları Çıkarma yetkisi halkın seçtiği parlamentoya aittir.

Demokrasi

Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim anlayışıdır.

Yunanca kökenli bir kelimedir. Demos (halk) ve kratos (yönetim) birleşiminden oluşan halk yönetimi anlamına gelir.

Demokrasi sadece devlet yönetiminde değil yaşadığımız toplumun içinde fark etmesek de kullandığımız bir yöntemdir.

Okuldaki sınıfların yönetimi için sınıf başkanı, sınıfı oluşturan öğrencilerin oylarıyla seçilir.

Seçimlerden bahsetmişken demokrasinin de kendine özel birtakım ilkeleri vardır. Bunların neler olduklarını inceleyelim.

Demokrasinin Temel İlkeleri

Seçimler:

Bizi temsil edecek olan temsilcilerimiz (Milletvekilleri) seçimle belirlenir.

Hiçbir zorlama olmadan siyasi hakkımızı siyasi hakkımızı oy vererek kullanmış oluruz.

Partiler:

Demokrasinin özü insana saygıdır. Bundan dolayı her görüşe, anlayışa, inanışa saygı vardır. Seçimlere birden fazla siyasi parti katılır. Böylece toplumun her kesiminden insan yönetimde bir temsilci bulmuş olur.

Çoğunluk ve çoğulculuk farklı iki kavramdır. Demokrasiler çoğulculuk esasına dayanır.

Hukuk Devleti:

Yönetenlerin hukuka bağlı, halkın da hukuk güvenliğinin sağlandığı yapıdır. Yargı bağımsız olup devleti yönetenlerin yaptıkları yargı denetimine açıktır.

Milli Egemenlik:

Demokrasilerde egemenlik millete aittir. Halk hür iradesiyle seçimle katılır ve yönetime yön verir.

Ülkemiz temsili demokrasi ile yönetilir. Bizi yönetecek olan temsilcilerimizi yani milletvekillerimizi seçip meclise göndeririz. Onlar da bizim adımıza karar alırlar. Bundan dolayı temsili demokrasidir.

Eşitlik ve Özgürlük:

Yasalar önünde herkes eşittir. İnsan hakları ve özgürlük demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar