Türkiye’nin Uluslararası Alanda Üstlendiği Roller 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Ülkemizin bulunduğu konum ülkemizin uluslararası alanda önemini her geçen gün artırmaktadır. Çünkü ülkemizin bulunduğu bölgede birçok unsur ülkemizi olumlu yönde etkilemektedir.

Ülkemizi olumlu yönde etkileyen bu unsurlar şunlardır:

  • Ilıman iklimlerin görülmesi
  • Verimli topraklarının olması
  • Su imkânlarının var olması
  • Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapması
  • Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması

gibi faktörler ülkemizi uluslararası alanda önemli hale getirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda ülkemiz uluslararası birçok siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel amaçlı örgütlere üye olmuş, kuruculuğunu yapmıştır. Ayrıca bu üyeliklerle dünya siyasetine, ekonomisine ve kültürüne olumlu katkıları olmuştur. ülkemizin üyesi olduğu bazı kuruluşlar şu şekildedir.

Birleşmiş Milletler

1951 yılında New York’ta kurulmuştur. Türkiye kurucu ülkeler arasında yer alır. Kuruluş amacı İkinci Dünya Savaşrndan sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek ve kalıcı barışı sağlamak için kurulmuştur.

İslam Konferansı Örgütü

1969 yılında kurulmuştur. Merkezi Suudi Arabistan Cidde’dir. Müslümanların hakları, güvenliğini sağlamayı ve müslümanlar arasında işbirliği yapmayı amaçlar.

NATO

Açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü demektir. 1949 yılında kuruldu. Türkiye 1952’den beri üyedir.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

1992’de İstanbul’da kuruldu. Karadeniz’in çevresindeki ülkeler arasında is birliği yapmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar