Türk Kültürü ve Popüler Kültür Özellikleri 6.Sınıf


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Kültür: Bir toplumun tarihsel süreç İçinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe denir.

Maddi Kültürel Unsurlarımız

Manevi Kültürel Unsurlarımız

Türk Kültürünün Özellikleri

1. Çok eskilere dayanan köklü bir kültürdür.

2. İlk anayurdumuzun Orta Asya olması nedeniyle etkileri görülür.

3. Hem göçebe yaşama hem de yerleşik yaşama dair izler taşır.

4. Türk kültürü yaşadığı coğrafyada komşu kültürü etkilemiş ve onların kültürlerinden etkilenmiştir.

Kültürün Genel Özellikleri

  • Toplumsaldır, toplumun yapı taşıdır.
  • Kültür öğrenilir; nesilden nesile aktarılarak varlığını korumaya devam eder.
  • Kültür değişebilir; toplumun ihtiyaçlarının değişmesine, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak değişim gösterebilir ama bu kökten bir değişim olmaz.
  • Kültür kuralları sistemlidir; toplumun benimsediği örf, adet, gelenek ve görenek kurallarına dayanır.
  • Kültür birleştirici ve bütünleştiricidir. İnsanların birbirine olan bağlılığını, dayanışma gücünü ve bilincini arttırır.

Popüler Kültür: Belli bir dönem için geçerli olan hızlı üretilen, hızlı tüketilen kültürel ögelerdir.

Popüler kültür dünyanın hızlı gelişip değişmesiyle ve teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla hayatımızda etkin rol oynaması ile zamanla çoğalmıştır. İnsanların medya araçlarını sık sık kullanması ve bu araçları hayatlarının temel bir parçası haline getirmesi ile popüler kültür bizim kültürümüze de girmiştir.

Popüler kültürün ve sosyal medya araçlarının günümüzde gelişmesi, yaygınlaşması, milli kültürümüzü de etkilemeye başlamıştır. Milli kültürümüz değişmeye başlamış ve gelenek göreneklerimizde değerli olan bazı kültür öğelerimiz unutulmaya başlanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar