Ön Yargıları Kırıyorum 6. Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Ön Yargı

Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikirlerdir. Örnek: Sen bu sınavı kazanamazsın.

Kalıp Yargı

Sosyal sınıfların özelliklerine ilişkin inançlara denir. Kalıp yargılar, insanlar arasında hiçbir fark görmeksizin belli özelliklere sahip olarak düşünmedir. Örnek: Yaramaz çocuk zeki olur, erkekler ağlamaz vb.

Bilgi: Ön yargı ve kalıp yargı farklı kavramlardır. Kesinlikle karıştırmayınız.

Ön yargılar, acele karar vermekten de kaynaklanabilir.

Not: Ön yargılar olumsuz olabileceği gibi olumlu da olabilir.

TOPLUM

Cinsiyet (Erkek-kız)
Maddi durum (Zengin, fakir vb.)
Din (Müslüman, Hristiyan vb.)
Mezhep (Hanefi, Şafi vb.)
Fiziki yapı (Zayıf, şişman vb)

Gibi birçok farklı özellikteki insanlardan meydana gelen yapıdır.

Yukarıdaki sayılan ekonomik, toplumsal ve kültürel farklılıklarımızı göz ardı ettiğimiz anda ön yargılar ortaya çıkar.

Toplumlarda ön yargılar baskın olmaya başladığında insanların kendini ifade etmesi zorlaşır ve bu durum “Çölde kaybolan Kutup Ayısını” aramaya benzer. Yani toplumdaki insanların kendilerini ifade etmesi anlamsız bir süreç halini alır.

Ön yargı ve kalıp yargılarımızı söz ve davranışlara dönüştürdüğümüz zaman karşımızdaki insanı dışlamış oluruz. Bu durum da toplumsal birlikteliğimize zarar verir.

Toplumdaki bireyler bir elin parmaklarına benzer. Herkes birbirinden farklıdır. Ama bu farklılıklar bir araya geldiğinde toplumu oluşturur. Bundan dolayı toplum içindeki farklılıklarımız aslında zenginliklerimizdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar