Paragrafta Ana Düşünce 7.Sınıf Türkçe


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE

Bir yazıda okuyucuya söylenmek istenen, yazının akışına yön veren, yazının genelinde işlenip geliştirilen temel düşünceye ana düşünce denir.

Yazarın okuyucusuna vermek istediği mesaj paragrafın ana düşüncesini oluşturur. Ana düşünce için yazarın paragrafı yazma amacıdır diyebiliriz. Paragraf birden fazla düşünce içerebilir fakat her paragrafın tek bir ana düşüncesi vardır. Paragrafın ana düşüncesini belirlemek için “Yazar bu parçayı niçin yazmış, bize nasıl bir mesaj vermek istiyor?“ sorularına yanıt aramalıyız.Paragrafın Anahtar Sözcükleri

Paragrafta yansıtılmak istenen anlam için en büyük ipucunu veren, paragrafın bütün önemli noktalarını vurgulayan sözcüklere “anahtar sözcük” denir.

Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat dil doğuştan bilinmez. İlk aylarda ağlamalar, taklit, birtakım hareketlerle anlaşma sağlamaya çalışır. Çocuk içinde yaşadığı topluluğun dilini, anadilini uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar.

Bu paragrafta kullanılan anahtar sözcükler “dil, iletişim, toplum, çocukluk, taklit, öğrenme” olarak belirlenebilir.

Anahtar sözcüklerden yola çıkarak paragrafın ana düşüncesinin “Toplumsal iletişimin temelin oluşturan dil, çocukluk döneminde taklit yoluyla öğrenilir.” olduğu söylenebilir.

Örnek: Bilgeler, hiçbir zaman kendi erdemlerinin farkındaymış gibi görünmez. Erdemlerinizi dile getirmeyin ki diğerlerinin dikkatini onun üzerine çekebilin. Kendisinin mükemmel olduğunu düşünmeden bunu herkese düşündürebilen insan iki kat mükemmeldir. Böylece sizinle zıt fikirde olanların da takdirini kazanırsınız.

Paragrafın Anahtar Sözcükleri: Bilge, erdem, dile getirmemek, düşündürmek

Paragrafın Ana Düşüncesi: Önemli olan kendi erdemlerinden bahsetmek değildir, bilge kişilerin erdemleri başkaları tarafından fark edilir.Komşuluk ilişkileri, sosyal dayanışma açısından önemli olduğu gibi ailelerin ve toplumun mutluluk içinde yaşamaları açısından da önemlidir. Olumlu komşuluk ilişkileri sıkıntının, acının, sevincin ve mutluluğunun paylaşılmasında birey ve ailelere toplumsal hayat içinde destek olur. Sosyal bünyeyi güçlendirir. Bir atasözü olan ” Ev alma, komşu al.” sözü yaşanmış tecrübe süzgecinden geçerek komşuluğun önemini vurgular. Bir başka atasözümüzde de “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” sözüyle komşuluk ilişkilerinin anlamını ve boyutlarını göstermek bakımından önemlidir.

Paragrafın Anahtar Sözcükleri: komşuluk, sosyal dayanışma, paylaşma, destek olma, atasözlerimiz

Paragrafın Ana Düşüncesi: Atasözlerimize de konu olan komşuluk ilişkileri, sosyal dayanışma ve destek açısından oldukça önemlidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi