Tırnak İşareti (“ “) Nerelerde Kullanılır? Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Tırnak İşareti (” “) 

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

  • Cemil MeriçKelimeleri kaybeden milletler benliğini de kaybeder. demiştir.

Not: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.)  tırnak içinde kalır.  • Bu tavırlara sinirlenen adam Beni anlayan bir kişi yok mu aranızda ? diye sordu.

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

  • Milleti millet yapan değerlerin başında dil gelmektedir.

3. Cümlede geçen eser adları tırnak içine alınır.

  • Mehmet Akif’in Safahat adlı eseri herkes tarafından okunmalıdır.

Not: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.

  • Ahmet Haşim ’in Göl Saatleri”ni okuyanlar çok beğenirler.

 

Eskiden hep vefalıydı insanlar birbirlerine karşı (1) Dostlarının kıymetini bilirlerdi iyi günde ve kötü günde (2) Dost kaybetmektense para kaybederim (3) diye düşünürlerdi (4) Güvenirlerdi insanlar kardeşlerine.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A)1  B) 2   C) 3   D)4


11. Bizimle burada kalmak isteyip istemediğini sorduk (1) Kalamayacağını söyledi (2) Niçin kalamayacaksın (3) dedik (4)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A)1   B)2   C) 3    D)4

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi