Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Nicel Anlamlı Sözcükler:

Kavramların ve varlıkların sayılabilen, ölçülebilen, sayısal olarak ifade edilebilen özelliklerini karşılayan sözcüklerdir.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler nicel anlamlarıyla kullanılmıştır:

  • Uzun boylu arkadaşlarımızı basketbol takımına seçtiler.
  • Sırtındaki ağır çantayla yürümekte çok zorlanıyordu.
  • Bu bölgede insanlar geniş evlerde oturmayı seviyorlar.

Nitel Anlamlı Sözcükler:

Kavramların ve varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen, sayısal olarak ifade edilemeyen özelliklerini karşılayan sözcüklerdir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler nitel anlamlarıyla kullanılmıştır:  • Anneannem her zaman lezzetli yemekler yapar
  • Dostlarına her zaman yakın davranırdı.
  • Ege’nin neşeli insanları, hiçbir olaya kötümser bakmazlar.

Soru:

“Okuma âşığı bu kadının kitaplığında yüzlerce kitap vardı, ……… bu kitapların pek çoğu da birkaç defa okunmuştu.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) üstelik
B) hatla
C) eminim ki
D) aksine

Soru:

“Çekmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “hoşa gitmek, beğenmek" anlamında kullanılmıştır?

A) Caddeye park edilen arabayı çektiler.
B) Bu araba 500 kilodan fazlasını çekmez.
C) Bazı kitaplar her okuyucuyu çeker.
D) Onun sözlerini farklı yerlere çekiyorsunuz.

çözüm:
C seçeneğindeki “çekmek” sözcüğü okuyucularla ilgili olarak “hoşa gitmek, beğenmek" anlamında kullanılmıştır. Sözcüğün diğer seçeneklerdeki anlamları farklıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi