Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Nerelerde Kullanılır? Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Soru İşareti (?)

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonunda kullanılır.

 • Hangi filmi izlemeyi düşünüyorlar?
  Törenlere biz de katılacak mıyız?

2. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan bilgiler için kullanılır. • Karagöz ve Hacivat’ın 14. yüzyılda (?) yaşadıkları sanılmaktadır.
 • Erzurumlu Emrah (? — 1860) önemli bir halk şairimizdir.

Not: Soru anlamı taşıyan birden fazla cümle arka arkaya sıralanmışsa soru işareti (?) en sonda kullanılır?

 • Ne zaman gelirsin, kaç gün kalırsın, tek başına mı gelirsin?

Ünlem İşareti (!)

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonunda kullanılır.

 • Hava ne kadar güzel!
 • Eyvah! Anahtarımı içeride unuttum.

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır.

 • Dur, oraya giremezsin!
 • Arkadaşlar, çabuk buraya gelin!

Not: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir.

 • Allah’ım, bize yardım et!
 • Allah’ım! Bize yardım et.

3. Alay veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

 • Kendini akıllı (!) zannedenlerden hiç hoşlanmazdı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi