Gereksiz Sözcük Kullanımı Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Bir cümlede anlamları aynı olan sözcüklerin bir arada kullanılması gereksiz sözcük kullanımına yol açar.

“Doktorlar her zaman sağlığımıza ve sıhhatimize dikkat etmemiz gerektiğini söyler.” cümlesinde “sağlık” ve “sıhhat” sözcükleri eş anlamlıdır. Bu sözcüklerden biri gereksizdir.

Yurt dışında aşağı yukarı yaklaşık beş yıl kalmıştı. (“Aşağı yukarı” ve “yaklaşık” sözcükleri eş anlamlıdır.)

Bir cümlede sözcüklerden birinin anlam olarak diğer sözcüğü karşıladığı durumlarda gereksiz sözcük kullanımı  ortaya çıkar.

“Bahçede yaklaşık otuz kadar çocuk toplanmıştı. ” cümlesinde sayı sözcüğünün yanında “kadar” edatı kullanılmıştır. Sayıların yanında kullanılan “kadar” edatı “yaklaşık” anlamı için kullanılır. Bu nedenle “yaklaşık” veya “aşağı yukarı” gibi ifadelerin kullanılmasına gerek yoktur.

Bir cümlede herhangi bir sözcükte kullanılan ek, bir sözcüğün anlamını karşılıyorsa gereksiz sözcük kullanımı ortaya çıkar.

“Her sabah okula arkadaşlarıyla birlikte giden”

Sözcüklere ek olarak da getirilebilen “ile” edatı “birlikte” anlamında kullanılabilir. Böyle bir durumda “birlikte” sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur.

“Havaların soğumasının nedeni kış mevsiminin gelmesindendir.

Cümlelerin yükleminde kullanılan “-dendir/ -dandır” eki cümleye “neden / sebep” anlamı katmak için kullanılır. Yüklemde bu ek kullanılmışsa cümlede “neden” sözcüğünün kullanılmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) İşlerin tamamını kendi yapmaya karar vermiş.
B) Üst kattan ses gelince merdivenlerden yukarı çıktı.
C) Kitabın sonunda yer alan düşünceler benim düşüncelerimdir.
D) Yaklaşık altı aydır evden hiç çıkmıyor, kitabıyla ilgileniyordu.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar